مقاله


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
روابط خارجی ایران و عثمانی در دوره زندیه (قرن هیجدهم میلادی) | ۱۲:۵۶,۱۳۹۶/۱۰/۲۶|

با تشکیل حکومت زندیه در سال 1170ه /1757م توسط کریم خان زند با لقب وکیل الرعایا و سقوط سلسله افشاریه، شخص کریم خان تلاش های فراوانی را برای یکپارچه سازی حکومتش در ایران و سامان دادن به اوضاع داخلی آن زمان ایران (که هنوز اثرات سقوط حکومت صفویه و فجایع افغان ها در اذهان مردم باقی بود.) آغاز کرد. و لیکن بعلت ماهیت ایلیاتی حکومت های افشاریه و زندیه، هرگز اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران به ثبات زمان صفویان نرسید.

خرافات عصر قاجار به روایت سیاحان اروپایی / زهرا طلایی حاتم | ۱۲:۵۴,۱۳۹۶/۱۰/۲۶|

از موضوعاتی که جامعه ی بشری از دیر باز با آن درگیر بوده مسأله ی اعتقادات آن است که بخشی از آن حقیقی و بخشی دیگر غیر واقعی می باشد. این اعتقادات که با شدّت و ضعف هایی در غالب جوامع دیده می شود، خرافات نامیده می شود. جامعه ی ایران نیز در همه ی دوره ها، گرفتار چنین باورهای خرافی بوده است.

خاندان معزی و گسترش اسلام در شبه قاره هند / زینب علا | ۱۲:۵۱,۱۳۹۶/۱۰/۲۶|

اسلام در هند ابتدا به صورت روش های غیرنظامی و به وسیله ی تاجران و بازرگانانی که ما بین شبه قاره هند و شبه جزیره عربستان در رفت وآمد بودند، به صورت مسالمت آمیز اما محدود گسترش یافت. اما گسترش و نشر فرقه های اسلامی به خصوص فقه حنفی که با یورش سلطان محمود به هندوستان آغاز گشته بود، در دوران جانشینان این سلسله یعنی غوریان نیز در این منطقه ادامه یافت و در زمان قدرت گیری سلاطین دهلی من جمله شاهان معزی، سلاطین خلجی، تغلغیه، سلسله ی سادات، لودی و سوری تثبیت گردید.

بازنمود ذهن زنانه در تاریخ / بهناز قاضی‌مرادی | ۱۰:۵۸,۱۳۹۶/۱۰/۲۶|

آیا زنان متفاوت از مردان می‌نویسند؟ آیا اساسا چیزی به اسم تاریخ زنان یا تاریخ از دید زنان وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش چالش‌برانگیز خواهد بود. اگر تاریخ را نه یک عین منسجم؛ بلکه ساختاری از تجربه بین سوژه‌ها بدانیم. یکی از اهداف نوشتن تاریخ زنان بی‌تردید بازخوانی تاریخ مذکر و ارائه روایتی جدید از تاریخ و مفاهیم تاریخی است، روایتی که این‌بار زنان را به‌عنوان فاعل شناسا بررسی می‌کند؛

نمایش های جانوری و سرگرمی های مصور در هنر اسلامی | ۱۴:۲۰,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

مطالعات مربوط به هنر نقاشی اسلامی بیشتر شامل توصیف مکاتب، ویژگی آن ها و بررسی آثار مهم و عمدۀ هنرمندان مهم است و تا حدودی به بررسی مضامین نقاشی ها و صحنه های آن می پردازد. آثار و مطالعات معدودی هم وجود دارد که به نقاشی ها و دیگر آثار تجسمی همچون مدارک و اسناد تاریخی، مخصوصاً اسناد تاریخی – فرهنگی و اجتماعی، نگریسته است.

القاب نامه / سکینه مرادی | ۱۴:۶,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

عهد قاجاریه از لحاظ القاب توصیفی، شخصی و دیوانی، سه دوره دارد: دوره رونق القاب در زمان فتحعلی شاه؛ دوره تورم القاب در عهد ناصرالدین شاه و دوره انحطاط و پایان یافتن نهاد القاب در عهد مظفرالدین شاه و احمشاه و انقراض قاجاریه.

مهم ترین مدارس موقوفه تهران از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار / شهره سیدزاده مطلق | ۱۳:۱۳,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

در این مقاله سعی شده است تا مهم ترین مدارس دینی موقوفه از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دورۀ قاجار در شهر تهران بررسی شوند. روش کار در این پژوهش این گونه بود که در ابتدا مطالب مورد نیاز از میان وقف نامه های موجود در بایگانی ادارات اوقاف استخراج شد و برای تکمیل داده های وقف نامه ها از روش کتابخانه ای استفاده شد

تبار رَشوندی میرزا کوچک خان جنگلی / عنایت الله مجیدی | ۱۳:۰,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

الموت، در شمال قزوین و جنوب دریای کاسپین و در جوار شهرهای شمالی ایران به ویژه شهرهای گیلان قرار دارد. به عبارت دیگر، الموت از راه سه هزار و دو هزار به شهسوار در شرق، و از راه قدیمی انبوه – دیلمان به لاهیجان و رشت در غرب، با تمامی شهرها و قصبات درون این خطۀ جغرافیایی از شمال ایران همجوار است و بنا بر شواهد، از زمان های دور تا کنون با مردمان آنجا دارای ارتباط و خویشاوندی بوده است.

نگاهی به متغیرهای اثرگذار بر دستیابی صفویه به قدرت / نفیسه واعظ | ۱۲:۴۹,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

ظهور فرزندان صوفی تبار شیخ صفی الدین در صحنۀ قدرت در نخستین دهۀ قرن دهم هجری قمری و اعلام مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی و شهرت یافتن به مجدد عظمت و وحدت ملی ایران، رابطۀ ویژه دین و دولت و نفوذ مجتهدان در حکومت دنیوی صفویه، کشمکش های مداوم میان اهل قلم و شمشیر و کارزار طولانی با همسایگان برای القای قدرت و تثبیت مرزها و شمار دیگری از موضوعات، تحقیق و بررسی در دورۀ صفویه را مهم و جذاب ساخته است.

بناهای تاریخی رجال و مشاهیر آشتیان / اسدالله عبدلی آشتیانی | ۱۲:۱۴,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

آشتیان شهری است که علاوه بر آنکه مهد اندیشمندان، فرهیختگان، عالمان، مستوفیان، ادیبان و سیاستمداران بنام ایران زمین به حساب می آید؛ آثار ارزشمند تاریخی نیز دارد که در طول تاریخ پرفراز و نشیبش در کنار مشاهیر، به حیات اجتماعی خود در این شهر ادامه داده است.

داد و دین و دولت در اندیشه ایرانشهری / دکتر علی اکبر امینی - بخش سوم و پایانی | ۱۱:۴۳,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

خواجه نظام‌الملک در «سیاستنامه» بارها و بارها در باب عدل سخن گفته است؛ زیرا در زمان وی با آمدن ترکان به ایران‌زمین، نابسامانی‌های بسیار پدید آمده بود که خواجه می‌کوشید با بهره‌گیری از داستان‌های مربوط به دوران باستان و با پیش‌کشیدن بحث عدالت، به این اوضاع سر و سامانی دهد.

سندی درباره کاشی ایرانی / علی اکبر یزدانی | ۱۰:۲۲,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

سفالگری از جمله باستانی ترین هنرهای بشری و در واقع سرمنشاء هنر تولید کاشی و سرامیک است که نخستین آثار این هنر در ایران به حدود 10000 سال قبل از میلاد می رسد که به صورت گل نپخته بوده و آثار اولین کوره های پخت سفال به حدود 6000 سال قبل از میلاد برمی گردد.

اعزام محصلین به اروپا در عهد احمدشاه قاجار / علی پویان مهر | ۹:۵۸,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

مهاجرت برای کسب علم و دانش از جمله پدیده هایی است که ریشۀ کهن تاریخی دارد. حتی در ادوار بسیار دور و متقدم نیز همواره کسانی بودند که به هر دلیل نظیر نبودن امکانات در محل زندگی شان یا پایین بودن سطح اطلاعات صاحبان فن و مدرسان موجود، برای فراگیری حرفه و فن علوم عملی یا نظری از جایی به جای دیگر می رفته اند. پس از رواج کاغذ و متداول شدن آموزش مکتوب، رفتن از روستایی به روستای دیگر، از روستا به شهر، یا از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر برای کسب علم متداول، یکی از صور مهاجرت بوده است که می توان آن را مهاجرت علمی نامید.

خاندان و حکمران در تاریخ نگاری تیموریان | ۹:۵۵,۱۳۹۶/۱۰/۲۵|

سرگذشت تیموریان در سه نسل اول تغییر و تحولات بسیار داشته است. از دیدگاه پژوهشگران، تغییرات بنیادینی به واسطه جنگجوی بزرگ (تیمور) انجام گرفت که عبارتند از: فرماندهی سپاهی از طوایف و سوق دادن آنان برای احیای امپراتوری مغول، حکم فرما ساختن یک سلسله فرهیخته بر شهرهای ایرانی و بنیان نهادن فرهنگ عالی توسط آنان

حروفیه، در امتداد اسماعیلیه / محمدرضا موحدی | ۱۶:۱۵,۱۳۹۶/۱۰/۲۴|

جنبش حروفیه را به لحاظ شیوه تفکر و کارکرد اجتماعی، باید ادامه نحله اسماعیلیه و در طیفی وسیع تر، استمرار تفکر باطن گرایانه دانست. این گفته و ادعا، البته موافقان و مخالفانی تواند داشت، بسته به اینکه از کدام زاویه به حروفیه یا اسماعیلیه نگریسته شود.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما