مقاله


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
مهر خدای صلح و پیمان / شمس الدین نجمی | ۱۴:۲۲,۱۳۹۶/۹/۲۲|

ایران باستان، خاستگاه آیین ها و دین های بزرگ بوده است. پیدایش این آیین ها نشانه ی اندیشه ی والا و فرهنگ متعالی ایران در آن زمان بود که امروز بیانگر فرهنگ و تمدن ایران باستان است. یکی از این آیین ها که پیشینه ی آن به حدود 3000 سال پیش از میلاد باز می گردد، «آیین مهر» است. این آیین در ایران باستان پیش از زرتشت مورد احترام و ستایش گسترده ی اقوام ایرانی بود، به طوری که از مرزهای جغرافیایی ایران هم فراتر رفت و کشورهای همجوار را درنوردید و تا یونان و روم را فرا گرفت.

ایران حلقه اتصال شرق و غرب / حسن اکبری | ۱۴:۹,۱۳۹۶/۹/۲۲|

اگر به عنوان مقاله توجه شود، به مبدأیی باز می گردیم که در باستان شناسی یادآور ناحیه ای در غرب به نام بین النهرین می باشد که به عنوان مرکز و گاهواره ی تمدن شناخته شده است و ناحیه ای در شرق، به نام حاشیه ی سند که به عنوان مرکز تمدن شرق شناخته شده است. در این مقاله سعی خواهد شد در یک مقطع زمانی مشخص، نقش کلی ایران را (نه محوطه ی باستانی مشخص و مستقل در مرز سیاسی فعلی ایران) به عنوان حلقه ی اتصال شرق و غرب مطرح شود و تاکیدی بر تاثیرگذاری آن بر مناطق همجوار خود داشته باشیم.

نقش عیاری در فرهنگ و تمدن ایران / سعید حسام پور | ۱۴:۰,۱۳۹۶/۹/۲۲|

این جستار بر آن است تا نقش عیاران را در شکلگیری بخشی از فرهنگ و تمدن ایرانیان بررسی و واکاوی کند و از آن جا که عیاران از دیرباز گروهی اثرگذار در اوضاع اجتماعی – سیاسی و فرهنگی ایران بوده اند، در آغاز، چگونگی و چرایی پیدایش این گروه بررسی شده و سپس، به سیر تاریخی این گروه و دگرگونی هایی که در گذر زمان در آیین و منش عیاران و عیاری پدید آمده، اشاره شده

ادیان ایرانیان / محمدحسن جعفری مقدس | ۱۳:۵۰,۱۳۹۶/۹/۲۲|

در این مقاله سعی شده که به ضرورت و اهمیت ادیان بزرگ آسمانی، به ویژه دو دین اسلام و زرتشتی، پرداخته شود و اثرات متقابلی که این دو بر یک دیگر دارند، مورد بررسی قرار گیرد. با وجود اهمیت بررسی نقش ادیان در حیات اجتماعی بشر، لازم است این نوع بررسی از دیدگاه جامعه شناختی صورت گیرد تا زوایای تاثیر ادیان بزرگ الهی و آسمانی به طور صریح تر و مشخص تری تبیین گردد.

گاهنبار ها، جشن های دینی / شمس الدین نجمی | ۱۳:۲۴,۱۳۹۶/۹/۲۲|

شناخت و معرفی فرهنگ ملی راهی است برای مبارزه با تهاجم بیگانگان و ارایه ی اسناد هویت فرهنگی در تعاملات فرهنگی. جشن های ایران باستان علاوه بر جنبه ی مذهبی، از دیدگاه های تاریخی، ملی، گاهشماری، کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجه و بررسی هستند.

از کُت و سُمبه‌های پاریز تا گذرهای پَت و پهن تاریخ / حسن باستانی‌راد | ۱۲:۵۷,۱۳۹۶/۹/۲۲|

پاریز- روستایی که چندسالی است به شهر تبدیل شده- شهرت خود را مرهون قلم و قدم باستانی پاریزی است؛ این روستا نه چیزی بیشتر از دیگر روستاهای ایران داشته و نه کمتر، نه بر سر شاهراه تجاری است

یان ریپکا / مجدالدین کیوانی | ۸:۴۵,۱۳۹۶/۹/۲۲|

یان ریپْکا (Jan Rypka)، خاورشناس نامدار چک و صاحب تحقیقات بسیار درباره زبان، ادبیات و فرهنگ ایران، در ۲۸ ماه مه ۱۸۸۶ در شهر کرومریژ به دنیا آمد. وی از نوجوانی با خواندن آثار ترجمه‌شده‌ای از خاور زمین، مانند افسانه‌های «هزار و یک شب»، علاقه‌مند به آشنایی با فرهنگ ایران و ترکیه شد و پس از تحصیلات متوسط به تحصیل در خاورشناسی روی‌ آورد.

تاریخچه راههای ایران / محمد بهمنی قاجار - بخش سوم و پایانی | ۸:۳۱,۱۳۹۶/۹/۲۲|

پس از سقوط دولت ساسانی، نظارت بر راهها و حفظ و نگهداری آنها تا مدتی دچار مشکل و نابسامانی شد؛ اما با آغاز حکومت‌های ایرانی تدریجا به راهها توجه شد و با آغاز حکومت طاهریان تا دوره غزنویان «تجارت از راه دریا و همچنین به وسیله کاروان‌‌ها در قرن دهم میلادی رونقی بسزا داشت، آمل و ساری بندرگاه‌های مهم ایران در کرانه دریای مازندران به شمار می‌رفت که با خوارزم و قفقاز و نواحی ولگا و روس تجارت می‌کردند

سیره شناسی و تربیت دینی / احمد جمالی زاده | ۱۴:۴۵,۱۳۹۶/۹/۲۱|

مکتب اسلام دارای نظام خاص تربیتی واقع گرا برای ایجاد امت نمونه ی اسلامی است. الگوی عملی آن بر اساس سیره ی رفتاری پیامبر (ص)، مدل سازی و معرفی شده است. این مدل، ساختاری واقعی و بشری، نه ذهنی و اسطوره ای، دارد.

جادو در ایران باستان و کیش زردشت / مجتبی دماوندی | ۱۴:۳۷,۱۳۹۶/۹/۲۱|

یشینه ی هیچ قوم و ملتی از جادو و گونه های آن تهی نیست. در کنار علوم گوناگون، دانش های نهانی (علوم غریبه) که گاه شبه علم نامیده شده اند، همواره از رواج و روایی برخوردار بوده است. تا جایی که بسیاری از پژوهندگان تاریخ علم، خاستگاه بسیاری از دانش ها را جادو دانسته اند. و بسا اندیشمندانی که در این باره نگاشته اند و بدان پرداخته اند.

تاثیر پذیری اعراب از ایرانیان / نجمه دری | ۱۴:۲۱,۱۳۹۶/۹/۲۱|

آداب و فرهنگ ایرانی به همراه جلوه های بارز تمدن ملت ایران از راه های گوناگون و در زمینه های متنوع بر فرهنگ عربی تأثیر گذاشته و موجبات پیشرفت و تعالی اعراب را در گستره ی حکومت و سیاست و فرهنگ و آداب و فنون فراهم آورده است.

نقش انقلاب صنعتی درتحولات صنایع دستی ایران | ۱۳:۵۹,۱۳۹۶/۹/۲۱|

صاحب نظرانی که هنرها و صنایع ایران را موضوع تحقیق قرار داده اند، از " انقلاب صنعتی" به عنوان فصل تغییر در نگاه انسان به امور مختلف مادی و فرهنگی نام برده اند؛ دورانی که در آن زمینه ی ظهور مجموعه ی گسترده ای از اختراعات، اکتشافات، ابداعات و ابتکارات فراهم آمد، و در نتیجه، حجم انبوهی از کالاهای تولیدی سرزمین های غربی روانه ی بازارهایی شد که تا آن زمان کالاهای مورد نیاز مردم را به روش سنتی تأمین می نمودند.

منع برده فروشی در عصر قاجار به روایت اسناد / نرگس علیپور | ۱۳:۵۱,۱۳۹۶/۹/۲۱|

مبارزه با برده فروشی در ایران از اواسط قرن سیزدهم ق شروع شد. در سال 1264ق محمدشاه قاجار حمل بردگان سیاهپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در 1268ق ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتی های انگلیسی مجاز بودند کشتی های ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند.

مقالات شمس و مینیمالیسم / برات محمدی | ۱۳:۴۵,۱۳۹۶/۹/۲۱|

گسترش صنعت و مدرنیزم باعث شده که زندگی بشر دچار تغییر و تحول گردد و این امر حوزه هنر و ادبیات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. حاصل این تاثیرپذیری پدید امدن مینیمالیسم در عرصه داستان سرایی است.

عدم ضرورت «قضیّه ضروریّه بتّاته سهروردی» | ۱۳:۴۱,۱۳۹۶/۹/۲۱|

سهروردی در منطق حکمة الاشراق در یک نوآوری تمام جهات را به ضرورت برمی گرداند. وی جهات سه گانه ضرورت، امتناع، و امکان را جزء محمول قرار داده و بر آن است که در این صورت جهت در همه ی قضایا ضرورت می شود.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما