مقاله


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
تشیع تاریخی و موسیقی دستگاهی / محسن حجاریان | ۱۲:۳۵,۱۳۹۹/۴/۱۵|

منظور از تشیع تاریخی در این نوشته زمانی بیش از ششصد سال است که از دوران ایلخانیان تا کنون سپری شده و چنان است که تاثیر آن بر اندیشه موسیقی دستگاهی کارساز بوده است. در بعضی از مکاتب فلسفی یا اقتصاد سیاسی، دین را بخشی از روبنای اجتماعی می‌دانند و تعریف روبنا هم از این دو زاویه در رابطه با مواد عینی و ابزار تولید اجتماعی ارائه می‌شود.

سمبل تاریخ و هنر ایران معاصر/ علی فرامرزی | ۸:۲۰,۱۳۹۹/۴/۱۵|

اخیرا گروهی از اعضای موسسه پیشكسوتان در حوزه هنرهای تجسمی برای بازدید از مجموعه برج آزادی و توضیحات مفصلی كه در پی آن به عمل آمد به رغم آنكه این معماری در حیطه تخصصی اینجانب نبود بر آن شدم كه نكاتی را از زاویه یك هنرمند در خصوص برج آزادی بیان كنم.

ایرانیان و خوشنویسی / حسن بلخاری | ۸:۱۴,۱۳۹۹/۴/۱۵|

اشاره: چند روزی است که اعلام یک خبر ذهن اصحاب هنر و رسانه را به خود مشغول کرده است: وزارت فرهنگ کشور ترکیه، پرونده هنر خوشنویسی اسلامی را برای ثبت به‌ عنوان میراث ناملموس یونسکو ارسال کرده؛ این در حالی است که ایران برای سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ قصد داشت چنین اقدامی را انجام دهد.

قلمِ آزاد و قلمِ آزاده / امیرحسین دولتشاهی | ۱۴:۲,۱۳۹۹/۴/۱۴|

قلمِ آزاد، خود را از «هر قیدی» رها می‌بیند؛ پس می‌تواند راست را دروغ بنویسد و دروغ را راست. در مقابل اما، قلمِ آزاده، به‌تمامی در بند است و مقیّد؛ این قلم، رها و افسار سرخود نیست! مهار دارد، لگام دارد؛ لگامی از جنسِ وجدان و اخلاق.

قربانی آزادیخواهی / محمود فاضلی | ۱۰:۲۷,۱۳۹۹/۴/۱۴|

در دوران 16‌ساله‌ حكومت رضاخان، رعب و وحشت كم‌نظیری در عرصه‌ سیاسی و اجتماعی كشور سایه افكند و دستاوردهای چند ده‌ساله‌ مردم ایران كه در مشروطیتی هر چند كم‌فروغ، ولی امیدبخش متبلور شده بود، مورد تعدی قرار گرفت. رضاخان از همان آغاز كودتا با اعلامیه معروف «حكم می‌كنم» و اعلامیه‌های تهدیدآمیزش نشان داد دوران جدیدی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران در حال زایش است.

تاملی در دیالكتیك درون و بیرون در عصر رسانه‌های مجازی / مسلم خراسانی | ۱۰:۱۱,۱۳۹۹/۴/۱۴|

این روزها عموم انسان‌ها به واسطه گسترش شبكه‌های مجازی و دسترسی به اینترنت این امكان را یافته‌اند در حالی كه در كنج خلوت خود نشسته‌اند، از طریق یك گوشی تلفن هوشمند یا یك تبلت یا یك لپ‌تاپ با جهان ارتباط پیدا كنند و همزمان با انسان‌ها و جوامعی در هزار كیلومتر دورتر ارتباط بیابند.

ستایش اخلاق در شاهنامه / مهدی افشار | ۹:۴۹,۱۳۹۹/۴/۱۴|

همه سخن شاهنامه ستایش خردورزی و میهن‌پرستی و نکوهش نامردمی و بی‌اخلاقی است. به سخن روشن‌تر داستان شاهنامه، داستان جدال بی‌پایان اهورامزدا با اهریمن؛ نبرد نیکی با بدی و ستیز روشنی با تاریکی است. اما چنین نیست که همه نیکویی‌ها از آن ایرانیان باشد و همه زشت‌خویی‌ها از آن انیرانیان.

به یاد دکتر محمد معین / عنایت الله مجیدی | ۹:۳۵,۱۳۹۹/۴/۱۴|

چهل و نه سال پیش، در روز یکشنبه سیزدهم تیر ماه 1350 یکی از خدمتگزاران و پاسداران زبان و ادب پارسی، پس از یک بیماری سخت و طولانی، دیده از جهان فرو بست و در آستانۀ اشرفیه رشت به خاک سپرده شد. او دکتر محمد معین بود. درگذشت وی پس از یک سکته ناگهانی و دوران طولانی رنجوری به صورتی که غالباً از آن اطلاع دارند، برای دوستان و شیفتگان فرهنگ پارسی، بسیار جانکاه و دردناک بود.

سیر تطوّر الگوهای تمایز علوم در اندیشه متفکران مسلمان / حامد مصطفوی فرد | ۱۱:۲۹,۱۳۹۹/۴/۱۱|

کهن ترین الگوی تمایز علوم از آنِ ارسطوست (موضوع محور)، که توسط حکمای مسلمان ترویج شد. اما ناکارآمدی آن روز به روز برای عالمان مسلمان، خصوصاً اصولیان و در رتبه بعد متکلمان، منطقیون و ... آشکار شد؛ تا آنجا که محقق خراسانی الگوی غایت محور و محقق اصفهانی و امام خمینی (ره) الگوی سنخیت محور را مطرح کردند. اما هر یک از این الگوهای انحصارگرا نقاط ضعفی را داشتند و این سبب شد که الگوهای تلفیقی مطرح شوند و آنها نیز با آشکار شدن نقاط ضعفشان، جای خود را به رویکرد قراردادگرا دادند.

واکاوی روش تأویلی ابن رشد / علیرضا پارسا | ۱۱:۲۱,۱۳۹۹/۴/۱۱|

مسأله تأویل در منظومه اندیشه ابن رشد جایگاه ویژه ای دارد، این مسأله کلید حل تعارض دین و فلسفه، نشان دهنده نادرستی نسبت کفر به فلاسفه و عامل فهم و تبیین نصوص دینی است. از نظر ابن رشد تأویل گذر از معنای ظاهری و پی بردن به مقصود باطنی متن است. روش تأویلی ابن رشد، براساس مذهب جمع است وی تلاش درجمع میان عقل و وحی و دین و فلسفه دارد.

روش فرضیه در فلسفۀ افلاطون / ملیحه ابویی مهریزی | ۱۱:۱۷,۱۳۹۹/۴/۱۱|

در مقالۀ حاضر روش فرضیه را در فلسفۀ افلاطون مورد بررسی قرار می دهیم و برای این منظور به ترتیب سه محاورۀ منون، فایدونو جمهوریرا-که روش مذکور در آنها به صراحت طرح شده اند- مورد واکاوی قرار داده، سیر تغییر نگرش افلاطون دربارۀ جایگاه و کاربرد روش فرضیه را در حوزۀ فلسفۀ نشان می دهیم. افلاطون در منونبا نظر به هندسه درصدد ارائۀ روشی است که در فلسفه نیز کاربرد داشته باشد.

نظامی در پایتخت زبان فارسی / احمد مسجدجامعی | ۱۰:۳۳,۱۳۹۹/۴/۱۱|

از کارهای درخشان این سال‎های فرهنگستان هنر، چاپ نسخه نفیس خمسه شاه طهماسبی است که از شاهکارهای هنری در جهان به شمار می‌آید و پنج مثنوی نظامی گنجوی را در خود دارد. این نسخه به کتابت شاه محمود نیشابوری، استاد برجسته خط و خوشنویسی و نستعلیق و نگارگری و هنرمندان و بزرگانی چون سلطان محمد، میرک اصفهانی، میرسید علی، مظفرعلی و محمد زمان از مهم‌ترین نسخ خطی فارسی محسوب می‌شود.

پیدایش دیوان و دولت در صدر اسلام / سید مسعود رضوی | ۱۰:۲۲,۱۳۹۹/۴/۱۱|

یکی از محاسن مجالس الفت با حضور ظرفا و اهل فضل و دانش، طرح مباحثی است که گاه برون از نظر و انتظار رخ می­دهد و ای بسا که در ذهن و ضمیر یا عواطف حاضران محفل ـ به قول شیخ سعدی ـ سخت در می‌گیرد؛ یعنی موجب جذب خاطر و توجه عمیق می‌شود. مدتی پیش که صفحاتی در بزرگداشت استاد محمدعلی موحد منتشر کردیم، نوشتیم که در ۹۶ سالگی ضمیر هشیار و ذهن وقّاد و نقّاد ایشان را عیان می‌توان دید، و فراوان نکته‌ها از زبان ایشان می‌شود شنید. وچرا چنین نباشد، که سنجه دقت و عیار عقل و علم؛ انباشته‌ای است از وفور دانش و استمرار آموزش، ترجمه و نگارش، و خوانش و تحقیق و پژوهش؛ و درپی آن سرریز مطالعه‌ای بی‌و‌قفه و پرسشگری در هر لحظه.

چیستی و کارکردهای عقل قدسی از منظر ابن سینا | ۱۱:۳۳,۱۳۹۹/۴/۱۰|

عقل قدسی در نظر ابن سینا ، مرتبه ای از عقلانیت است که درآن برترین شکل ارتباط با عالم عقول صورت می پذیرد. انسان زمانی به این مرتبه از عقلانیت نائل می شود که معقولات را بدون سختی ، مرارت و صرف وقت ، تنها با بکارگیری حدس بدست آورد. صاحبان عقول قدسی در نظر ابن سینا برترین انسانها هستند و بالاترین مقام نبوت مخصوص آنهاست.

رابطه «نور حقیقی» و «نور مادی» بر اساسِ قاعده حقیقت و رقیقت / علی بابایی | ۱۱:۳۰,۱۳۹۹/۴/۱۰|

اساسِ فلسفه شیخ اشراق نور و اساسِ فلسفه ملاصدرا وجود است؛ از نظرِ ملاصدرا وجود مورد نظرِ وی با نورِ اشراقی یکی است؛ حال آن که شیخ اشراق لااقل قسمی از وجوداتِ مصطلح یعنی همان اجسام را نور نمی نامد و از بین اجسام تنها به نور بودنِ نورِ حسی معتقد است؛ و همین نکته دشواری های بسیاری در یکی دانستنِ نورِ اشراقی با وجود صدرایی فراهم می آورد

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما