امام علی(ع)، کلام و عقاید فرق / مسعود تاره | ۱۵:۳۸,۱۳۹۲/۵/۷|

امام علی(ع)، کلام و عقاید فرق مباحث کلامی و عقاید فرق اسلامی درباره امام علی در چهار بخش: افضلیت امام علی، امامت و معصومیت، غلو در شخصیت امام علی، و جایگاه امام علی در کلام اسلامی بررسی می‌شود. الف) افضلیت امام علی: پس از مرگ پیامبر(ص) و به خلافت رسیدن ابوبکر جمعی از صحابه و خویشاوندان پیامبر نارضایتی خود را از خلافت ابوبکر پنهان نکرده، خواستار بیعت با امام علی بودند. از نظر این صحابیان که نخستین شیعیان امام علی به شمار می‌روند، امام علی به دلیل داشتن فضایل و خصایصی همچون تقدم در پذیرفتن اسلام، علم به احکام دین، سابقه در جهاد و توجه به زهد و ورع، و نزدیکی به پیامبر شایسته‌ترین شخص برای جانشینی پیامبر(ص) بود

امام علی (ع) و فقه اسلامی / احمد پاکتچی | ۱۲:۳,۱۳۹۲/۵/۵|

امام علی (ع)، فقه، در شمارش فقیهان صحابه، همواره نام امام علی (ع) در رأس آنان دیده می‌شود (مثلاً ابن‌سعد، 2/335، 376؛ بسوی، 1/481؛ ابن‌عبدالبر، التمهید، 15/146، 22/46؛ ابواسحاق شیرازی، 41-43). قرارگرفتن حضرت در مقام خلافت طی چند سال شرایطی را فراهم آورد که آن حضرت هم در معرض قضا و هم استفتا قرار گیرد و اقوال منقول از او نقش مؤثری در فقه پسین برجای گذارد (مثلاً ابن‌سعد، 2/376). در منابع سخن بسیار است از این که نه تنها تابعین که صحابه در فتاوی و اقوال فقهی به آن حضرت رجوع می‌کردند و از او در حل معضلات یاری می‌طلبیدند (نووی، 1/317). ابن‌عباس بر این نکته تأکید دارد که «هرگاه چیزی برای ما [صحابه] از علی (ع) ثابت می‌شد، به سخن دیگری عدول نمی‌کردیم» (ابن‌ عبدالبر، الاستیعاب، 3/1104؛ نووی، 1/317).

خلافت امام علی (ع)/ علی بهرامیان | ۱۳:۳۴,۱۳۹۲/۵/۲|

وقتی امیرالمؤمنین (ع)، با بیعت عمومی به خلافت رسید، حوادث آینده نشان داد که به تقریب،هیچ یک از ارکان خلافت در 35 سال گذشته، با آن حضرت توافق ندارند. نخست باید از بنی‌امیه نام برد که در واقع خلافت آنها در دورۀ عثمان آغاز شده بود و نه فقط قصد نداشتند دست از امتیازات پیشین دست بردارند، بلکه معاویة بن ابی‌سفیان، والی قدرتمند شام از زمان عمر و عثمان، خود را به تخت خلافت نزدیک می‌دید. افزون بر اینها، باید عداوت ایشان را با آن حضرت، از دورۀ ظهور اسلام و حیات پیامبر (ص) در یاد داشت.

نامها و القاب امام علی(ع) / فرامرز حاج منوچهری | ۱۳:۲۱,۱۳۹۲/۵/۲|

امام علی بن ابی طالب (ع) / مقالۀ بلند «علی‌بن‌ابی‌طالب» مشتمل بر ابعاد مختلف حیات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، و تأثیر احوال و افعال امام بر فقه و علوم قرآنی و حدیث، اسلام و فرق اسلامی، قضا، طریقت‌های صوفیه و فتوتیه و فرهنگ عامه، نخستین بار برای درج در دانشنامۀ اسلامیکا ـ ترجمۀ انگلیسی دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی ـ به قلم جمعی از محققان طراز اول در تحقیق و تألیف آن نوشته شده است و بعضی از فصول این مقاله اصلاً به زبان انگلیسی است و درج آن در این سایت فائدۀ عام ندارد؛ اما سراسر مقاله به زور در قالب رساله‌ای منتشر خواهد شد. آنچه اکنون در دسترس خوانندگان و طالبان مطلب قرار می‌گیرد مهمترین فصول این مقالۀ بلند است که به این ترتیب عرضه می‌شود:

امام حَسَن (ع)/ فرامرز حاج منوچهری | ۱۵:۳۲,۱۳۹۲/۵/۱|

حَسَن (ع)، اِمام، فرزند علی بن ابی طالب (ع)، چهارمین معصوم، دومین امام شیعیان و آخرین خلیفه، پیش از بنی‌امیه. عهده‌داری دو وظیفۀ سنگین امامت و خلافت، و ایفای نقشی حائز اهمیت در ایجاد و حفظ همبستگی میان مسلمانان و جلوگیری از افتراق، که در نهایت منجر به تن دادن امام به صلح با معاویه شد، تصویری کلی از شخصیت استوار و بردباری وی به دست می‌دهد؛ شخصیتی که بیانگر آموزه‌هایی برگرفته از محضر پدر، مادر و نیای بزرگوارش بود.

نقدهای کلان بر حدیث / احمد پاکتچی | ۱۱:۲۲,۱۳۹۲/۴/۳۰|

قسمت سوم / مسائل نقد حدیث: از همان بدو شکل‌گیری حوزه‌ای دانشی به عنوان حدیث و پدید آمدن محافل اصحاب حدیث در سدۀ 2ق، نقد حدیث از سوی مخالفان اصحاب حدیث آغاز شد. به خصوص رویکرد تمامیت جوی اصحاب حدیث موجب شده بود تا در این‌باره گاه رویکردهای تند مخالف به وجود آید. در نگاه کلی می‌توان مسائل نقد حدیث را به دو گونۀ اساسی تقسیم کرد: گروه نخست مسائلی که حدیث اصحاب حدیث را با کلیت خود هدف قرار می‌داد، و گروه دوم مسائلی که ناظر به افراد احادیث و نه حدیث در کلیت آن بود:

جریانهای تدوین و سامان‌دهی حدیث/ احمد پاکتچی | ۱۵:۳۹,۱۳۹۲/۴/۲۸|

قسمت دوم / تدوین حدیث در محافل زیدیه: در دورۀ شکل‌گیری جریان اصحاب حدیث و فعالیت آن از اواسط سدۀ 2 تا پایان سدۀ 3 ق، جریانی شیعی درون این محافل ــ به خصوص در کوفه و یمن و مصر ــ وجود داشت که نام جمعی از مؤثرترین افراد اصحاب حدیث مانند سفیان ثوری، وکیع بن جراح، سفیان بن عیینه، ابونعیم فضل بن دکین و عبدالرزاق صنعانی در میان آنان دیده می‌شود (ه‍ د، 9/120) و گاه این جمع با نام زیدی معرفی شده‌اند (مثلاً نک‍ : ابن‌ندیم، 227). باید توجه داشت که بخشی از میراث حدیثی اهل سنت، مانند المصنف صنعانی (نک‍ : مآخذ) و المصنف ابن ابی شیبه (چ بمبئی‌، 1400 ق‌) در واقع مربوط به همین طیف از محدثان شیعی است. اما در این میان، برخی از اصحاب حدیث بودند که پیوستگی آنان به کلیت تشیع و خصوص زیدیه فراتر از این بود، به‌عنوان داعی شناخته می‌شدند و نقش تاریخی مؤثری در پایگیری جریان مذهبی زیدیه ایفا نموده‌اند.

حَدیث،اصطلاحی در فرهنگ اسلامی/ احمد پاکتچی | ۱۵:۳۳,۱۳۹۲/۴/۲۶|

قسمت اول حَدیث، اصطلاحی در فرهنگ اسلامی و علوم دینی ناظر به سخنان منقول از زبان پیامبر (ص) و دیگر معصومین (ع) یا حاکی از رفتار و سلوک ایشان. حدیث در کنار قرآن، در طی یک و نیم هزارۀ تاریخ اسلام، نقشی محوری در برداشت شریعت توسط فقیهان و در شکل‌گیری جوانب مختلف از فرهنگ اسلامی ایفا کرده، و موضوع شمار بسیاری از تألیفات و مجموعه‌ها بوده است. ضبط احادیث معصومین، ارزیابی اعتبار آنها و کوشش برای فهم آنها در طول تاریخ زمینۀ شکل‌گیری طیفی از علوم دینی را فراهم آورده که علوم حدیث نام گرفته است.

سرگذشت ابوطالب / عبدالكريم گلشني | ۱۵:۳۱,۱۳۹۲/۴/۲۴|

چون دعوت پيامبر در مكه بالا گرفت، سران قريش به انديشة قتل او افتادند و از ابوطالب خواستند كه محمد را به آنان تسليم كند و چون او نپذيرفت با خود پيمان بستند كه از هرگونه روابط فردي و اجتماعي با بني هاشم اجتناب ورزند. پس پيامبر (ص) و ابوطالب و مسلمانان در بيرون شهر مكه، در محلي كه بعدها «شعب ابي طالب» شهرت يافت، مقام گزيدند. از بني هاشم و بني مطلب، جز ابولهب، آنانكه رضايت به كشتن پيامبر نمي دادند، همگي به ابوطالب پيوستند و او شعري در مدح قوم خود سرود و آنان را در پايداري و دفاع از حريم پيامبر تحريض و تشجيع كرد

پنهان‌کاری‌های سیدجمال‌الدین اسدآبادی / سید جواد طباطبایی | ۱۷:۲۲,۱۳۹۲/۴/۲۲|

سید جمال‌الدین در مصاحبه‌ای با سردبیر روزنامۀ پال مال، دربارۀ اصلاح دینی در اسلام، بر این نکته تأکید می‌کند که روح قرآن با آزادی و عدالت‌خواهی به هیچ وجه مخالفتی ندارد و با توجه به این ویژگی، اصلاح دینی در کشورهای اسلامی در مقایسه با مسیحیت با موانع کمتری مواجه خواهد بود. او که تصور می‌کرد استبداد مهم‌ترین مانع پیشرفت و ترقی است...

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما