کهنه یادداشت


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
وجوه مشترك میان مهابهارات و شاهنامه / م . ژ . دارمستتر - ترجمة جلال ستاری | ۱۱:۵,۱۳۹۴/۱۲/۱۷|

مدتی دراز می پنداشتند كه طبع و روحیة هندوان بسان دنیایی بسته است كه فقط از خود توشه و مایه می گیرد . چون روایت و حدیث تاریخی مربوط به هند در دست نیست ، و ضمنا” هند هر چه را جذب كرده به تحلیل برده است ، و از همه چبز هائی كه به عاریت گرفته نشانه های آشكارامشهود و نمایان به جای نمانده است ، چنین به نظر رسید كه چیزی به خارجیان وامدار نیست ، به این دلیل كه از وام های خود سخن نمی گوید .

جمشید و زندگی افسانه‌ای او / پروین برزین | ۱۰:۴۳,۱۳۹۴/۱۲/۱۷|

جمشید یكی از سلاطین باستانی ایران است و سراسر زندگی وی آمیخته با افسانه میباشد چنانكه در بخش (2) تا آخر بخش (5) یسنای نهم اینطور آمده است. زردشت از هوم(1) پرسید كه ترا در میان مردمان، نخستین بار در این جهان مادی بیفشرد و چه پاداشی نصیب آن كس گردید. هوم در پاسخ گفت: نخستین بشری كه مرا در این جهان مادی بیفشرد ویونگهان است در پاداش پسری مثل جمشید كه دارنده رمه خوب و در میان مردمان دارای بلندترین مرتبه است و مانند خورشید درخشان است باو داده شد. جمشید در اوستا با دو صفت هووتوو (Hovatva) و سریره (Saryara) آمده است كه اولی در تفسیر پهلوی و به هورمك یعنی دارنده گله و رمه خوب و دومی به معنی زیبا و خوشگل ترجمه شده.

راه بی بازگشت / قیصر امین پور | ۱۲:۳۱,۱۳۹۴/۱۲/۱۱|

این نوشتار، نظری گذرا و اجمالی است، از منظر سنت و نوآوری به «بازگشتدر شعر» و نه بررسی تفضیلی «شعردر دورۀ بازگشت». چنان که می دانیم نوآوری های شعر سبک هندی چیزی جز گزینش و دست چین برخی از عناصر سنتی شعر، ترکیب دیگرگونۀ آنها و اغراق و افراط در کاربرد آن عناصر نبود. در عین حال چیزی که بیش همه در شعر دورۀ صفویه دیده می شود، تصمیم برای نوآوری و خودآگاهی در یافتن طرز تازه است. بنابراین در ادامۀمسیر نوآوری های شعر فارسی، تا پیش از دورۀ مشروطه، سک هندی را می توان اوج نوآوری خودآگاهانه در دل سنت دانست و دورۀ بازگشت را اوج سنت گرایی خودآگاهانه.

گذر سعدی از آبادان / محمدابراهیم باستانی پاریزی | ۱۴:۹,۱۳۹۴/۱۲/۱۰|

در این مقاله نویسنده به یکی از قصاید سعدی با مطلع: «آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین / بر زوال مُلک مستعصم امیرالمؤمنین» پرداخته و ضمن بررسی ویژگی های آن به توضیح اشکالی پرداخته که بر سعدی گرفته شده مبنی بر آنکه شروع قصیده اش در مرثیه خلیفه المستعصم است و پایان و مقطع آن در مدح اتابک؛ یکی از افرادی که در قتل وی دست داشته است. بدین ترتیب نویسنده تناقض موجود را با استدلال های خود پاسخ گفته است

سیمرغ و نقش آن در عرفان ایران / دكتر محمد جواد مشكور | ۱۳:۲۴,۱۳۹۴/۱۲/۱۰|

عظمت شاهنامه فردوسی و رواج اشعار و نسخ آن در سراسر ایران زمنی، موجب شد كه داستان های آن دهان به دهان بر سر هر كوی و بازاری نقل شود وعارف و عامی به یاد روزگار پرشكوه ایران پیش از اسلام، آن قصص حماسی را به خاطر سپارند و شاهنامه تنها كتاب ملی ایرانیان به شمار آید. تكرار این داستانها شرف انگیز و مرد پرور كه از روح بزرگمنش وافتخار آفرین دهقان طول حكیم ابوالقاسم فردوسی سرچشمه گرفته بود نه تنها، باعث تحریك حس غرور ایرانیان در احیای روح میهن پرستی ایشان در برابر تازیان و تركان شد، بلكه در دیگر شؤون اخلاقی وتخیلات عالی انسانی آن قوم نیز اثر گذاشت.

ذوبحرین، مشکل بزرگ عروض قدیم / ابوالحسن نجفی | ۱۲:۳۵,۱۳۹۴/۱۲/۱۰|

ذوبحرین، که آن را ملوّن یا متلوّن می نامند، یکی از صنایع بدیعی است و به شعری اطلاق می شود که بتوان آن را بر دو وزن مختلف خواندبی آنکه کلمات شعر تغییر کند یا جا به جا شود، مانند بیت زیر: خواجه در ابریشم و ما در گلیم عاقبت ای دل همه یکسر گلیم

شعر وثوق الدوله / ایرج افشار | ۱۲:۸,۱۳۹۴/۱۲/۱۰|

دل پراسف از ماضیم وز حال خود ناراضیم تا خود چه داند قاضیم، تقدیر استقبالها ایام بر من چیره شد، چشم جهان بین خیره شد وین آب صافی تیره شد پس ماند در گودالها این دو بیت زیبا، استوار و تأثر انگیز از قصیدۀ مشهور وثوق الدوله است. شاید بهترین و استوارترین شعر او همین قصیده باشد که مطلعش چنین است: بگذشت در حسرت مرا بس ماهها و سالها چون است حال ار بگذرد دائم بدین منوالها

ایرانیان مقلدند یا مبتکر؟ / محمدعلی فروغی | ۹:۳۶,۱۳۹۴/۱۲/۳|

مکرر شنیده‌ام از راه شماتت یا از روی دلسوزی گفته‌اند ایرانی پرمقلد است و زود و بی‌جهت اقتباس می‌کند. به عقیده من این کم از احکامی است که قاضی به عجله صادر کرده و در پرونده دقت کامل به عمل نیاورده است، شک نیست که ایرانیان از اقوام دیگر اقتباس بسیار کرده‌اند ... این عیب نیست بلکه اگر درست توجه شود حسن است؛ چه اگر قومی بنای خود را بر این بگذارد که از هیچ قوم دیگر اقتباس و تقلید نکند فرهنگ و تمدنش متوقف و راکد می‌ماند

این ایرانیانِ دوستدار آداب معاشرت | ۷:۳۹,۱۳۹۴/۱۲/۳|

در معاشرت با ایرانیان آنچه که بیش از همه جلب نظر می‌کند، ادب و احترامی است که نسبت به یکدیگر می‌گذارند، در این مورد از میرزاهای تحصیل‌کرده گرفته تا کشاورزان عامی روستاها، همگی رفتارشان توام با ادب و نزاکت است. میهمانان تازه‌وارد را با جمله "خوش آمدید" می‌پذیرند و سپس با جملات و عباراتی که به دقت انتخاب شده در مورد سلامتی "وجود مبارک" وی سوال می‌کنند

سیری در قباله‌های ازدواج / حسین طیباتی – بخش سوم و پایانی | ۱۰:۴۰,۱۳۹۴/۱۲/۲|

در بعضی از قباله‌ها یكی از زوجین ضمن عقد شرط و تعهدی برای دیگری ایجاد كرده است مثلا در قباله‌ازدواجی كه مربوط بتاریخ 1318 قمری است زوجه ضمن خارجه لازم حق طلاق گرفته وشوهرمتعهد شده چنانچه بدرفتاری نسبت بزن بنماید، زن حق دارد بوكالت منجزه خودرا مطلقه كندگواینكه این شرط دانه وسیعی داردو بدرفتاری خود انواعی داردوثابت كردن آن ازلحاظ حقوقی محل حرف است ولی شوهر قبول ایت تعهد را كرده است كه بدرفتاری نكند و اگر كرد و باصطلاح شرط وجود پیدا كرد مشروط هم كه حق طلاق است وجود پیدا می‌كند و زوجه حق دارد خود را مطلقه كند.

قدیمترین مراکز تمدن ایران / دکتر عیسی بهنام | ۱۰:۲۹,۱۳۹۴/۱۲/۲|

فلات ایران به علت تنوع آب و هوایی نقاط مختلفش، و به علت حاصلخیز بودن دره ها و جلگه هایی که در میان رشته های جبالش قرار گرفته، از ایام بسیار قدیم مورد سکونت انسان واقع شده. در غارهایی که اخیراً در نزدیک کرمانشاه کشف گردیده آثار انسان های 7000 سال پیش را به دست آورده اند. راجع به ساکنان آن ایام بسیار قدیم گذشته از پیدایش های حوالی کرمانشاه اطلاع دقیقی در دست نیست.

یک دَم، میان ِ دو عدم / غلامحسین یوسفی | ۱۲:۵۵,۱۳۹۴/۱۲/۱|

در میان شاعران فارسی زبان هیچ کس شهرت جهانگیر حکیم عمرخیام نیشابوری را ندارد. شگفت آنکه رباعیات اصیل منسوب به او آن قدر اندک است که عدد آنها را بین 16، 36، 66 انگاشته اند. هر چند صدها رباعی به نام او در کتابها و مجموعه ها درج است و یا به تعبیر والنتین ژوکوفسکی از نوع «رباعیات سرگردان» است که سرودۀ دیگران است و آنها را به خیام هم نسبت داده اند.

رودکی و اختراع رباعی / جلال الدین همایی | ۱۲:۲۶,۱۳۹۴/۱۲/۱|

بی روی تو خورشید جهان سوز مباد هم بی تو چراغ عالم افروز مباد با وصل تو چو من بدآموز مباد روزی که ترا نبینم آن روز مباد این دو بیتی که خواندم و آن را به اصطلاح شعرا «رباعی» می گویند منسوب به استاد رودکی است. در متن خود رباعی هم دلایل و شواهدی هست از قبیل مقفی بودن مصراع سوم که تا حدی صحت انتساب آن را به رودکی یا یکی از گویندگان قدیم دیگر تأیید می کند. موضوع سخنرانی من رودکی و اختراع همین نوع شعرست که مخصوص زبان فارسی است و عرب ها هم آنرا نداشته و از ما گرفته اند و معروفست که رودکی مخترع این نوع شعر بود.

گذر سعدی از آبادان / محمدابراهیم باستانی پاریزی | ۹:۴۱,۱۳۹۴/۱۱/۲۸|

چکیده: در این مقاله نویسنده به یکی از قصاید سعدی با مطلع: «آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین / بر زوال مُلک مستعصم امیرالمؤمنین» پرداخته و ضمن بررسی ویژگی های آن به توضیح اشکالی پرداخته که بر سعدی گرفته شده مبنی بر آنکه شروع قصیده اش در مرثیه خلیفه المستعصم است و پایان و مقطع آن در مدح اتابک؛ یکی از افرادی که در قتل وی دست داشته است. بدین ترتیب نویسنده تناقض موجود را با استدلال های خود پاسخ گفته است.

ادیان در خدمت انسان / امام موسی صدر - ترجمۀ حمیدرضا شریعتمداری | ۹:۳,۱۳۹۴/۱۱/۲۸|

خدايا، تو را سپاس مى‏گوييم. پروردگارا، اى خداى ابراهيم و اسماعيل، ای خداى موسى و عيسى و محمد، ای خداى مستضعفان و همۀ آفريدگان. سپاس خدايى راست كه ترسيدگان را امان و صالحان را نجات می‌دهد، مستضعفان را ارجمند و مستكبران را بی‌ارج می‌‌‌سازد، خسروان را هلاک می‌کند و ديگران را بر جاي آنان می‌نشاند. و سپاس خدايى را كه درهم‌كوبندۀ جبّاران، نابودكنندۀ ستمگران، فروگیرندۀ گريزندگان، کیفردهندۀ ستم‌پیشگان و فريادرس فریادخواهان است. خدايا، تو را شكر مى‏گزاريم كه ما را به عنايت خود موفق داشتى و به هدايت خویش گردآوردى و با رحمت خویش دل‌های ما را يكى كردى.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما