مقاله


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
احادیث بداء و طینت در منابع حدیثی اهل تسنن | ۱۰:۱۵,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

این مقاله تلخیص و بازنویسی یکی از مباحث میرحامد حسین نیشابوری لکهنوی از کتاب "استقصاء الإفحام" اوست که در آن، احادیث بداء و طینت را در منابع اهل تسنن نشان داده است. وی با استناد به منابع تسنن، به آن گروه از دانشمندان اهل تسنن که این گروه احادیث را ویژة شیعه می‌دانند، جواب داده است. میرحامد حسین، کتاب یاد شده را در پاسخ به مطالب حیدر فیض آبادی دانشمند سنّی قرن سیزدهم نوشته است.

دین و تجدد / رضا داوری اردکانی | ۹:۴۸,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

تجربه ‏اى که مسیحیت در غرب از مدرنیته دارد با تجربه ما یکى نیست; البته ما چیزهایى در باب آزمایش غربى در گزارشهاى تاریخى و در آثار کلامى و فلسفى و کتابهاى علوم اجتماعى خوانده‏ ایم.

تحلیل چند اصطلاح نقد ادبی در تذكره های عصر صفویه | ۹:۳۲,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

در تاریخ ادبیات فارسی، رواج نقد در آثار سبک هندی (سبک اصفهانی) قابل توجه است. تذکره های سده های دهم، یازدهم و دوازدهم هجری در ایران و هند، از مهمترین آثار انتقادی پیش از مشروطه در محدودۀ زبان و ادبیات فارسی می باشند.

مکتب تفکیک: مذهبی پنجاه ساله / حسن انصاری | ۹:۲۳,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

با وجود آنکه مخالفت با فلسفه سابقه بسیار کهنه ای در تشیع دارد و عالمان شیعی بسیاری را می شناسیم که با فلسفه و حتی دانش کلام مخالف بوده اند و یکسره به اخباری گری به معنای عام آن دعوت می کرده اند و از دیگر سو با وجود آنکه در تاریخ تشیع کسانی بوده اند که در صدد معرفی مکتبی که آن را مکتب مستقل معارفی اهل بیت از سایر مکاتب و دستگاه های فلسفی و نظری در گستره مذاهب اسلامی می خوانده اند بوده اند اما بی تردید آنچه تحت عنوان مکتب معارفی مشهد در این چارچوب سخن می گوید امر بی سابقه ای است.

تصحیح بیتی از بیدل دهلوی / رقیه همتی | ۹:۱۸,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی هرچند به عنوان شاعر برجستۀ قرن یازدهم و دوازدهم زبان فارسی شهرت یافته است، ولی باید اذعان کرد که با نوشتن کتاب «چهار عنصر»، خودش را در زمرۀ بزرگترین نویسندگان سبک هندی نیز مطرح ساخته است.

طبقه بندی گیاهان در آثار گیاه شناسی و پزشکی دورۀ اسلامی | ۹:۱۴,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

گیاه شناسی یا علم النبات، دانش مطالعۀ جنبه های گوناگون زیستی گیاهان، از جمله ویژگیهای ریختی و تکردی آنهاست.

تلاشی برای دستیابی به تاریخ تام / دیوید مون - ترجمه: علیرضا فدائی‌پور | ۹:۹,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

مکتب تاریخ‌نگاری آنال در اواخر دهۀ ۱۹۲۰ میلادی پیرامون ژورنالی موسوم به «سالنامۀ تاریخ اقتصادی و اجتماعی» در فرانسه پدیدار گردید. مکتب آنال -که دربارۀ چیزی فراتر از تاریخ اقتصادی و اجتماعی بود- در اواسط قرن بیستم میلادی به اوج اهمیت و تأثیرگذاری دست یافت که تا به امروز ادامه داشته است؛ ژورنال مذکور، امروزه با عنوان «آنال: اقتصاد، جامعه، تمدن» شناخته می‌شود.

ارزیابی نظریه وقوع نسخ در قرآن کریم | ۹:۴,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

نظریه نسخ از مهم ترین مسائل قرآنی است که دانشمندان علوم قرآن و تفسیر درباره وقوع یا عدم وقوع آن، دیدگاه های متفاوتی ارائه داده اند. غالب عالمان در اعتقاد به وجود نسخ همداستان و متفق بوده و اختلاف آن ها تنها در تعداد و چگونگی آیات منسوخ است.

امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از آنِ خود کننده | ۸:۵۴,۱۳۹۵/۱۰/۱۱|

امکان و نحوه فلسفه تطبیقی یکی از سؤالات مهم زمانه کنونی است. از جمله رهیافت هایی که در این حوزه تلاش داشته اند، رهیافت پدیدارشناسی است. هانری کربن از مهمترین بینانگذاران فلسفه تطبیقی و نزدیک به پدیدارشناسی است

آغاز تندروی در عصر مشروطه / آرش امیری | ۹:۵۱,۱۳۹۵/۱۰/۸|

انقلاب مشروطه، سر فصل مهمی در تاریخ ایران به حساب می‌آید که زمینه تفسیرها و تحلیلها در مورد آن گسترده است. انقلاب مشروطه مانند همه انقلابهای بزرگ جهان، طیف وسیعی از عقاید و اهداف را در بر می‌گرفت.

سهم نویسندگان و سخنوران شبه قاره در ادبیات فارسی / سید مرتضی موسوی | ۹:۳۰,۱۳۹۵/۱۰/۸|

اسلام به سه طریق عمده در سرزمین شبه قاره راه یافت، یکی به واسطه تهاجم تادیبی اعراب به مناطق مکران و سند به ویژه به فرماندهی محمد بن قاسم (92ه.) در زمان عبدالملک بن مروان و ولید بن عبدالملک، و طی قرون بعد با لشکر کشی های فرمانروایان مسلمان از سرزمین های آسیای میانه، افغانستان و ایران...

ماحصل تاسیس دارالفنون / فرود نودهی | ۹:۲۲,۱۳۹۵/۱۰/۸|

تأثیر و نفوذ غرب بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران عملا با روی کار آمدن سلسله قاجار شروع شد. این جریان که عموما به دو شکل اقتصادی و فرهنگی خود را نشان می‌داد، تأثیرات مستقیمی بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران به جای گذاشت.

رویکرد ساختاری- نهادی به علل ناپایداری ائتلاف مشروطه خواهان | ۹:۱۵,۱۳۹۵/۱۰/۸|

ائتلاف طبقات متوسط شهری موجب وقوع رویداد عظیم اجتماعی جنبش مشروطه در تاریخ جامعة ایران اواخر دورة قاجار شد؛ اما سرنوشت ائتلاف و جنبش منتج از ائتلاف مشروطه خواهان پس از دوره ای نافرجام ماند.

تغییر یا تخریب؟ چند كلمه در باب اخلاق ماكیاولی / دكتر منصوره نیكوگفتار | ۹:۵,۱۳۹۵/۱۰/۸|

تغییر لازمه تحرك، پویایی و پیشرفت هر سیستم است. سیستمی كه از انعطاف‌پذیری كافی برای اعمال تغییرات برخوردار نباشد محكوم به زوال است.

علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی / امیر محمد گمینی | ۸:۵۳,۱۳۹۵/۱۰/۸|

مقاله ای که در ادامه آمده نقدی بر کتاب «مقالاتی دربارۀ مفهوم علم در تمدن اسلامی» است که در فصلنامۀ علوم محض و کاربردی (سال دوم، شمارۀ 5 و 6، بهار و تابستان 1394) به چاپ رسیده است.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما