چاپ مطلب

گزارش تصویری از دومین همایش زبان ها و گویش های ایرانی

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ , ۱۲:۸

گزارش تصویری از دومین همایش زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال) 14-15 دیماه 1393، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی 

چاپ مطلب