جُنگ

از ناشناس. گویا مازندرانی بوده و از ملاعبدالله رینایی یا رینه‌ای از توابع آمل یاد می‌كند.

از ناشناس. گویا مازندرانی بوده و از ملاعبدالله رینایی یا رینه‌ای از توابع آمل یاد می‌كند. جنگ بخشبندی نشده از علوم غریبه، كیمیا، جفر و نسخه‌های پزشكی و طلسم‌ها است. كیمیا با سربند: «آنچه از شاه درویش به میرزا ربیع رسیده»، لوحهایی از قول ملاعباسعلی، میرمحمدباقر داماد، عمل احضار میرمحمدباقر داماد، تحبیب قلوب، دفع دشمن، شرح خاتم، عقداللسان، لعن چهار ضرب، ختم نادعلی و چند ختم دیگر، چند عمل كیمیایی، نسخه‌های كیمیایی، نسخه‌های پزشكی، مركب طاووسی كه ملاعبدالله رینایی كار می‌كرده، مركب مجرب میرزا محمدعلی، عطرسازی.
آغاز:   آنچه از شاه اشرف درویش مرحوم میرزا رفیع رسیده.
انجام:   ... بگذار تا چهارم حصه بماند.