چاپ مطلب

نخستین شماره از فصلنامه تخصصی پژوهش های زبانی – ادبی قفقاز و کاسپین منتشر شد

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۸/۱ , ۱۱:۴۳

 

 

دبا: نخستین شماره از فصلنامه تخصصی پژوهش های زبانی – ادبی قفقاز و کاسپین با همکاری مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و دانشگاه روسی – ارمنی (اسلاونی) ارمنستان منتشر شد.هدف از این همکاری ، شناسایی اشتراکات فرهنگی میان ایران و قفقاز و ایجاد پیوندهای بیشتر در این حوزه است.

 

فصلنامه پژوهش های زبانی – ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقالات مرتبط با زبان ها و گویش های کرانۀ کاسپین و منطقۀ قفقاز، و یا پژوهش های ادبی این گستره که صبغۀ زبان شناختی داشته باشند، اختصاص یافته است. هدف از تأسیس این فصلنامه که به دو زبان فارسی و روسی منتشر می شود آشنایی پژوهشگران و محافل دانشگاهی ایرانی با تحقیقات انجام شده در کشورهای پساشوروی و بالعکس است.

 

این مجله به مطالعۀ اشتراکات و پیوندهای زبانی و ادبی کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوب غربی دریای کاسپین (مازندران) اختصاص یافته است. البته گسترۀ پژوهشی این مجله، محدود به حوضۀ آبریز دریای کاسپین نخواهد بود، و بر پایۀ قوانین زبان شناسی زبان های ایرانی، حوزۀ مطالعاتی دریای کاسپین، گسترۀ وسیعی از آذربایجان، طوالش، گیلان و گرگان تا سمنان را دربر می گیرد، به همین سبب، کل این خطه و تمامی جمهوری های قفقاز شمالی و جنوبی و مناطق شمال غرب ایران، از جمله حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه در محدودۀ مطالعات این مجله قرار می گیرد.

 

مقالات مندرج در نخستین شماره این فصلنامه به ترتیب زیر است:

 

- وند (لاه) در اعلام جغرافیایی حوزۀ کاسپین........گارنیک آساطوریان

 

- کهن ترین واژه نامۀ گیلکی از قرن نوزدهم .........بهروز محمودی بختیاری – فائقه شاه حسینی

 

- بررسی درجۀ در خطر بودن زبان های ایران بر مبنای معیارهای یونسکو(مطالعۀ موردی: زبان تالشی).........حمیده پشتوان – مهناز طالبی دستنایی

 

- بررسی نحوی و ساختواژی اسامی خویشاوندی در زبان های حاشیۀ کاسپین..........جهاندوست سبزعلیپور

 

- پیشنهادی در ریشه شناسی جاینام «ابهر»...........نادره نفیسی

 

 

چاپ مطلب