چاپ مطلب

شیعه شناسی در روزگار صفوی مروری بر یک اربعین حدیث باارزش / رسول جعفریان

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۲/۲۲ , ۱۱:۴۶

           

 

چکیده: کتاب بستان الناظرین فی معرفه ائمه الهادین اثر محمد یوسف بیکا که در سال 1119 - 1120 نوشته شده، شرح چهل حدیثی است که نویسنده ضمن آن سعی کرده است به مسائل مختلفی که به تشیع و اعتقادات صحیح او مربوط می شود، بپردازد. در واقع، می توان آن را اثری در معرفی شیعه و ویژگی های آن دانست. نویسنده در نوشتار پیش رو، با ارائه گزارشی از کتاب، محتوای آن را در بوته بررسی قرار داده است.

 

منبع: آینه پژوهش، دوره 29، شماره 173، زمستان 1397

دریافت مقاله

چاپ مطلب