چاپ مطلب

اهداء کتابخانه اختصاصی دکتر اسماعیل یزدی به مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ , ۱۰:۵۰

 

 

 

جناب آقای دکتر اسماعیل یزدی عضو محترم فرهنگستان علوم پزشکی و استاد نامور دانشگاه، به موجب مرقومه مورخ 18/12/1397 کتابخانه شخصی خود را به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی اهداء کردند. اهداء این مجموعه بی تردید بر غنای کتابخانه این مرکز به ویژه در بخش تاریخ علوم خواهد افزود. مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی قدردان این همه لطف و بزرگواری است و قسمت مناسبی از کتابخانه را برای حفظ و بهره مندی از این مجموعه ارزشمند اختصاص خواهد داد.

 

 

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

(مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی)

چاپ مطلب