چاپ مطلب

مجموعۀ مرحوم محسن حداد به مرکز دائرةالمعاارف بزرگ اسلامی اهداء شد

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ , ۱۱:۵۸

 

در تاریخ چهاردهم اسفند ماه 1397 مجموعۀ کتابخانه و اسناد مرحوم محسن حداد، از خدمتگزاران صدیق و پاکدامن فرهنگ پربار ایران‌زمین ما، به لطف و بزرگواری سرکار خانم فرشته حداد و جناب آقای کوروش حداد،  به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) اهداء شد و در ردیف دیگر مجموعه‌های اهدائی به این مرکز قرار گرفت.

خداوند منان را شاکر است که خاندانهای بزرگ فرهنگی کشورمان، برای نگاهداشت و صیانت و استفاده از گنجینه‌های گرانبهای خود این مرکز علمی را جای مناسبی دانسته‌اند.

 

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

(پژوهشهای ایرانی اسلامی)

چاپ مطلب