چاپ مطلب

نقشه تهران قدیم

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ , ۹:۴۸

 

 

 

نقشه تهران قدیم

صفحه ۳۸ کتاب جغرافیای جدید رهنما

از منابع چاپ سنگی کتابخانه مسجد اعظم با موضوع کتابهای درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ مطلب