چاپ مطلب

همایش بین المللی همگرایی و واگرایی برگزار می شود

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۸ , ۱۳:۵۶

 

همایش بین المللی همگرایی و واگرایی، گفت و گویی میان فرهنگی- میان دینی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و با حمایت بنیاد الکساندر فون هومبولت آلمان همایش بین المللی همگرایی و واگرایی، گفت و گویی میان فرهنگی- میان دینی برگزار می شود.

این همایش در روزهای ۲۰ تا ۲۲ اسفندماه درپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

افتتاحیه همایش روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۹ صبح در سالن حکمت و اختتامیه آن چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰سالن حکمت است.

چاپ مطلب