چاپ مطلب

فرازهایی از سیاست نامه نظام الملک طوسی خوانده می شود

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۲/۸ , ۱۳:۵۴

 

نشست ساختار و کارکرد نظام سیاسی در اندیشه نظام الملک طوسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به همت پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل و در ادامه سلسله نشست های دانش نقد سیاسی نشست ساختار و کارکرد نظام سیاسی در اندیشه نظام الملک طوسی (خوانش برخی از  فرازهای سیاست نامه) برگزار می شود.

 سخنران این نشست فرج الله علی قنبری است.

نشست ساختار و کارکرد نظام سیاسی در اندیشه نظام الملک طوسی (خوانش برخی از  فرازهای سیاست نامه) روز شنبه ۱۱ اسفندماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

چاپ مطلب