چاپ مطلب

نقش هایی از مراسم قربانی اسماعیل در نسخ خطی

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۵/۳۰ , ۱۱:۳۶

 

 

 

تعدادی نقاشی در باره داستان ذبح حضرت اسماعیل (ع) توسط ابراهیم و جایگزینی گوسفندی بجای او از سوی خدای متعال و ارائه آن توسط فرشته وحی به ابراهیم (ع).

منبع: بساتین

 

 

 

 

 

 

چاپ مطلب