تولد "ابن منده" محدث و فقیه ایرانی(434 ق)

ابوزكریا یحیى بن عبدالوهاب مشهور به ابن مَنده، محدث، فقیه و مورخ ایرانی تبار، آخرین فرد از خاندان ابن منده بود. او پس از كسب علوم متداول، از دانشمندانِ هر دیار و به دست آوردن مهارت در این علوم، به تدریس و تألیف پرداخت. دانشمندان بسیاری در بغداد از محضر درس او استفاده بردند كه عبدالقادر گیلانی یكی از آنهاست.

 

ابوزكریا یحیى بن عبدالوهاب مشهور به ابن مَنده، محدث، فقیه و مورخ ایرانی تبار، آخرین فرد از خاندان ابن منده بود. او پس از كسب علوم متداول، از دانشمندانِ هر دیار و به دست آوردن مهارت در این علوم، به تدریس و تألیف پرداخت. دانشمندان بسیاری در بغداد از محضر درس او استفاده بردند كه عبدالقادر گیلانی یكی از آنهاست. از این مورخ ومحدث مسلمان، آثار زیادی بر جای مانده است كه از میان آن‏ها می‏ توان به كتاب زندگی‏نامه‏ ی طبرانی اشاره كرد. ابن منده سرانجام در ذی‏حجّه‏ ی سال 512 ق در 78 سالگی در اصفهان وفات یافت و در همان شهر به خاك سپرده شد.