چاپ مطلب

مناظره روزه و عید / مصحح: نصرالله پورجوادی

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۳/۲۳ , ۱۷:۴

 

«مناظرۀ روزه و عید» رساله ای است به قلم یکی از نویسندگان دربار آق قوینلوها و سپس سلاطین عثمانی به نام حکیم الدین ادریس بن حسام الدین علی بدلیسی یا بتلیسی. بدلیس یکی از شهرهای کردنشین آناتولی شرقی است و حکیم الدین ادریس نیز احتمالاً در همین شهر متولد و بزرگ شده است. سال تولد وی معلوم نیست، ولی فعالیت سیاسی و نویسندگی او بیشتر در عهد سلطنت سلطان بایزید دوم ( حکومت 918 – 886) و سلطان سلیم (حکومت 26 – 918) بوده است. وی ابتدا در دربار آق قوینلوها طغرانویس یا «نشانجی» بود و نامه ای هم در سال 908 پس از مسافرت هایی که در قلمرو عثمانی کرده و تا حدودی در مقدمۀ رسالۀ مناظرۀ روزه و عید دربارۀ آن شرح داده است به دربار بایزید پیوسته است....

معارف، 1382 شماره 59

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب