چاپ مطلب

آداب و مراسم سماع / على دانشورکیان

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ , ۱۲:۳۸

 

چکیده: معرفت، صفت بارز روح انسانى است و عرفان از آغاز آفرینش، فراتر از مشخصات شناسنامه اى ملت ها، در عمق شناسه هاى فرهنگى ایشان نفوذ کرده است. عرفان اسلامى و ایرانى هم که شکل متکامل و پالایش شد ه اى از عرفان است داراى ابعاد و جنبه ها و سلسله رفتارهایى است. سماع یکى از آن رفتارهاست که از جایگاه ویژه اى برخوردار است. این مقاله روایتى است مختصر از آداب و مراسم سماع در عرفان اسلامى ایرانى.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1383 شماره 170 و 171

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب