کتاب «راه راستی؛ بررسی ونقد باورهای زرتشتیان و باستان ستایان»

«راه راستی؛ بررسی و نقد باورهای زرتشتیان وباستان ستایان» نوشته سید حسن فاطمی موحد توسط نشر همای غدیر منتشر شد.


«راه راستی؛ بررسی و نقد باورهای زرتشتیان وباستان ستایان» نوشته سید حسن فاطمی موحد توسط نشر همای غدیر منتشر شد.

 کتاب «راه راستی؛ بررسی و نقد باورهای زرتشتیان وباستان ستایان» نوشته سید حسن فاطمی موحد، توسط نشر همای غدیر در ۱۰۰۰ نسخه و ۳۲۰ صفحه به قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر و روانه بازار نشر شد.

نویسنده  در مقدمه بخش های کتاب را به شرح زیر معرفی می کند:

بخش اول؛ دین و دین داری: این بخش پاسخ گوی پرسش هایی درباره دین و اهل کتاب است. پرسش هایی که عمدتا نسل جوان در حوزه دین مطرح می کنند.

بخش دوم؛ زرتشت: بخش دوم ابهام های زیاد در مورد زرتشت را نشان داده است. عمده این ابهام ها قابل برطرف شدن است.

بخش سوم؛ اوستا: پس از شناساندن اوستا، دو قسمت از ان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. گات ها و وندیداد؛ زیرا زرتشتیان در حال حاضر تنها گات ها را برای زرتشت می دانند و باور دارند که بقیه اوستا، ساخته موبدان است. وندیداد در بردانده قوانین اجرایی و احکام شرعی زرتشتیان در عصر ساسانیان است. وندیداد در واقع نمایانگر بخشی از تاریخ ایران باستان است.

بخش چهارم؛ نمادها و آیین ها: این قسمت پاسخ گوی پرسش درباره آتش، نور، فروهر، شعار اندیشه و گفتار و کردار نیک، نوروز و مهرگان است.

بخش پنجم؛ نژادپرستی: توجه افراطی به نژاد آریایی از ویژگی های بارز زرتشتیان و باستان گراهای افراطی است. به همین دلیل، یک بخش به نژادپرستی اختصاص یافت.

بخش ششم؛ زن و ازدواج: این قسمت نادرستی ادعای بهای زیاد دادن به زنان در ایران باستان از سوی زرتشتیان را نشان داده است. بخش ششم به ازدواج با محارم میان زرتشتیان و ازدواج استقراضی نیز توجه کرده است.

بخش هفتم؛ ایران باستان: بطلان اعتقاد به مهد تمدن بودن ایران باستان را تبیین کرده است. این تصور که همه جای ایران گل و بلبل بوده، پنداری بی اساس بیش نیست.

بخش هشتم؛ اسلام و ایران: روابط متقابل اسلام و ایران، از جمله مباحث مهم در زرتشتی پژوهی به شمار می رود. اسلامی که باورود خود به ایران، بساط زرتشتی را از این کشور برچید. در این موضوع، راستی ها و ناراستی های فراوان در هم آمیخته اند و کوشش بر بیان واقعیت ها تا حد امکان بوده است.

بخش نهم؛ برده و برده داری: این قسمت کتاب، از زوایای مختلف به برده و برده داری پرداخته و تبیین کرده که برده داری در ایران سابقه ای دیرین دارد و اسلام آورنده آن به ایران نیست. بخش دهم؛ حیوانات: افراط و تفریط در برخورد با حیوانات، ویژگی منابع زرتشتی است. در مورد بعضی حیوانات تا حد نسل کشی پیش رفته اند و از طرف دیگر برای کشتن برخی حیوانات، مجازات هایی سنگین از جمله اعدام در نظر گرفته اند. بخش دهم این افراط و تفریط ها و نیز توجه اسلام به حیوانات را پیش رو قرار می دهد.

بخش یازدهم؛ مردگان: در گذشته زرتشتیان رفتارهایی خرفه آمیز با اموات داشته اند. نظر به فروانی پرسش ها در این زمینه، یک بخش به آن اختصاص یافته است.

بخش دوازدهم؛ گوناگون: پرسش هایی دیگر نیز در مورد زرتشتیان و ایران باستان مطرح است کهدر بخش های پیشین نمی گنجند. آن پرسش های در اینجا مطرح شده اند.

در پشت جلد این کتاب می خوانید: «راه راستی» شعار نیکوی زرتشتیان گرامی است؛ اما این کتاب نشان می دهد بسیاری از اندیشه ها، گفتارها و کردارهای آنان در گذشته تاریخی با «راه راستی» فاصله داشته است. از این روست که در طول تاریخ و به مرور زمان، بسیاری از ناراستی ها از سوی خود آنان کنار گذاشته شده و همچنان می شود. دین زرتشتی با تاریخ ایران باستان، پیوندی ناگسستنی دارد. کتاب حاضر در تلاش است پاره ای لغزش ها در زمینه ایران باستان را نیز بنمایاند.

 

منبع: مهر