چاپ مطلب

مانی در شاهنامه ی فردوسی / امید بهبهانی

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۲/۲۵ , ۱۳:۳

 

چکیده: این مقاله درباره ی تأثیر فرهنگ ایران باستان در ادبیات پارسی پس از اسلاام، به ویژه در سده های چهارم و پنجم هجری، یعنی دوره ی شکوفایی زبان پارسی است.

با توجه به اهمیت شاهنامه ی فردوسی در نمایاندن فرهنگ ایران باستان، نگارنده از میان آثار ادبی سده های یاد شده این شاهکار بزرگ ادبی و حماسی را برگزیده و ابیاتی از آن را که اشاره به ظهور مانی دارد، در برابر متون مانوی موجود به زبان های ایرانی میانه نهاده و آنها را با یکدیگر سنجیده است.

فرهنگ بهار و تابستان 1377 شماره 25 و 26

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب