چاپ مطلب

جنگ چالدران / نصرالله فلسفی

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱/۲۹ , ۸:۱۷

 

ا- روابط ایران و عثمانی در آغاز دولت صفوی

زمانی که شاه اسماعیل اول صفوی در سال 907 هجری قمری، الوند بیگ بایندری آق قویونلو را، در محل شرور نزدیک قلعۀ نخجوان، شکست داد و شهر تبریز پایتخت امیران ترکمان آق قویونلو را گرفت، و در آنجا رسماً بر تخت پادشاهی ایران نشست (دوم ماه رمضان907)، سلطان بایزید خان دوم، پسر سلطان محمدخان دوم فاتح قسطنطنیه، سلطان عثمانی بود.

سلطان بایزیدخان تا این تاریخ همواره بر پیشوایان صفوی، که برای ترویج و تقویت مذهب شیعه، تحصیل قدرت و سلطنت شمشیر می زدند، به چشم بدگمانی و خصومت می نگریست، و امیران بایندری آق قویونلو را، که دشمنان و حریفان سیاسی و مذهبی آن خاندان بودند، در برانداختن دولت صفوی تحریض و تشویق می کرد....

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال اول دی 1332 شماره 2

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب