چاپ مطلب

آیینه سکندر / محمد معین

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱/۲۸ , ۱۰:۲۷

 

در نظم و نثر پارسی «آیینۀ سکندر» و «آیینۀ اسکندر» و «آیینۀ اسکندری» - و در هر یک از اینها «آئینه» و «آینه» بجای «آیینه» - بسیار آمده است و تعبیرهای گوناگون برای آن آورده اند. درین مقالت اقوال مختلف را درین موضوع نقل می کنیم و تحقیقات دانشمندان معاصر را در پایان می آوریم تا این «آیینه» شناخته شود.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال اول مهر 1332 شماره 1

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب