چاپ مطلب

قصص الانبیاء فاریابى / فاطمه شاملوفرد

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ , ۱۰:۹

 

محمود بن احمد بن حسن فاریابى، از مؤلفان اواخر سدۀ ششم و اوایل سدۀ هفتم هجرى قمرى است. دو اثر از وى در منابع ذکر شده است: مقاصدالاولیاء فى محاسن الانبیاء و خلاصۀالحقایق. در این مقاله، به بررسى و پژوهش مقاصدالاولیاء فى محاسن الانبیاء خواهیم پرداخت. موضوع این اثر، قصص انبیاء است که داستان آغاز آفرینش و خلقت حضرت آدم (ع) تا حضرت محمد (ص) و همچنین خلفاى راشدین را در بر دارد. این اثر از کهن ترین نمونه هاى قصه نویسى و پنجمین اثر شناخته شده با موضوع قصص الانبیاء است؛ از این رو در میان آثار برجاى مانده به زبان فارسى با این موضوع، از اهمیت بسیارى برخوردار است.

منبع: پیام بهارستان، شماره 27، بهار و تابستان 1395

دریافت مقاله

چاپ مطلب