چاپ مطلب

آیین‌های نوروزی و همبستگی ملی / سیدرضا صالحی امیری – نیلوفر صمیمی

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ , ۸:۵۶

 

چکیده: جشن‌ها ویژگی مشترک تمامی فرهنگ‌ها می‌باشند. در اصل جشن برپایی مراسم نیایش و سپاس به مناسبت یک پیروزی یا واقعه اجتماعی یا یک معجزه آسمانی است که برای اجتماع منافعی دارد. نوروز جشن ملی و آیین کهنی است که در رهگذر هزاره‌ها و در دوران مختلف این سرزمین برترین نمادهای انسانی و فرهنگی را در خویش گنجانده و آنچنان در ناخودآگاه فرهنگی این سرزمین ریشه دوانده که هیچ برشی از تاریخ ایران، توان انحصار آن را ندارد. نوروز به عنوان کهن‌ترین و برترین نماد فرهنگی ایران، آیینی مورد قبول و خوشایند برای تمام اقلیت‌های ایرانی است و به همین دلیل در مقوله نظم فرهنگی و انسجام اجتماعی می‌تواند کارکرد مفیدی در جهت نزدیکی اقوام ایرانی و همبستگی ملی ایجاد کند. در این مقاله به چیستی جشن نوروز و جایگاه اسطوره‌های تاریخی نظیر تخت جمشید در آیین‌های نوروزی پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله، اسنادی ( کتابخانه‌ای) بوده است.

 

دریافت مقاله

منبع: فرهنگ مردم ایران – شماره 11

چاپ مطلب