چاپ مطلب

حکمت نظری و حکمت عملی در آثار سعدی / غلامحسین ابراهیمی دینانی

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ , ۱۱:۴

 

چکیده: سعدی، حکمت دانی است برجسته که شخصیتش آمیزه ای از مدرسه، محیط، سفر و استعداد خدادادی است. سعدی اهل نظر است و حکمت عملی و نظری در همة آثارش جایگاه ویژه ای دارد و اگرچه در نظامیه بغداد فقه شافعی و کلام اشعری خوانده است، اما به مدد اندیشه و عرفان از آنان گذشته و خود صاحب اثر و نظری ماندگار در حکمت دینی و زبان فارسی شده است. در این مقاله ضمن بررسی تأثیر «مدرسه و محیط» در ساخت شخصیت سعدی به دیدگاه های خداجویانه و انسان گرایانه سعدی و ارتباط بین انسان و خدا در آثارش؛ به ویژه در بوستان و گلستان پرداخته شده است.

کلمه های کلیدی:

• حکمت

• سعدی

• گلستان

• بوستان

• نظامیه

سعدی شناسی اردیبهشت 1392 دفتر شانزدهم

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب