چاپ مطلب

همایش بررسی جایگاه مفهوم عقل در زندگی روزمره؛ ایران برگزار می شود

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ , ۱۱:۳همایش بررسی جایگاه مفهوم عقل در زندگی روزمره؛ ایران به همت باشگاه اندیشه و همکاری نهادهای دیگر در ۲۸، ۲۹ و ۳۰ فرودین سال آینده در دانشگاه شریف برگزار می شود.

همایش «بررسی جایگاه مفهوم عقل در زندگی روزمره؛ ایران» به همت باشگاه اندیشه، انجمن اسلامی دانشجویان شریف و با همکاری سایر نهادها در ۲۸، ۲۹ و ۳۰ فرودین سال آینده در محل دانشگاه شریف برگزار می شود. این همایش با هدف پرسشگری در باب عقل و نقش آن در زندگی روزمره در کارگروه های مختلف برگزار خواهد شد.

همایش مذکور با حضور اساتید حوزه های مختلف در کارگروه های فلسفه، فلسفه برای کودک، حقوق، فقه و اندیشه دینی، علوم سیاسی و ادبیات و نشانه شناسی در دانشگه شریف برگزار می شود. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به لینک تلگرامی Iran_logos@ مراجعه کنند.

همایش بررسی جایگاه مفهوم عقل در زندگی روزمره؛ ایران به همت باشگاه اندیشه و همکاری نهادهای دیگر در ۲۸، ۲۹ و ۳۰ فرودین سال آینده در دانشگاه شریف برگزار می شود.

چاپ مطلب