چاپ مطلب

جامی سیمین از زمان اردشیر یکم ساسانی؟ / ژاله آموزگار

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ , ۱۲:۵۲

جامی شیرین از پیچ و خم‌های زمان گذر می‌کند. در دربار بزرگان دست به دست می‌شود و سرانجام از بازار لندن سر در می‌آورد و در دسترس فرهنگ دوستی قرار می‌گیرد و بدین جا می‌رسد که اکنون می‌توانیم به رمزگشایی واژگان کتیبه آن بپردازیم و تصویرهای زیبایی از آن عرضه کنیم.

تصویر زیبایی از شاه و شهبانو در میانه‌ی جام دیده می‌شود. تاج – کلاه  این شاه با تاج اردشیر ساسانی که نمونه‌های آن در دست است همانندی دارد. ولی این پوشش معمول سر بسیاری از فرمانروایان دیگر ساسانی نیز هست.از سوی دیگر، نحوه‌ی آرایش موی بانوی این تصویر هم، بنابر نظر متخصصان فن، شباهت به آرایش‌های بعدی دوره ساسانی دارد. ولی این پوشش معمول سر بسیاری از فرمانروایان دیگر ساسانی نیز هست. از سوی دیگر، نحوه‌ی آرایش موی بانوی این تصویرز هم، بتابر نظر متخصصان فن، شباهت به آرایش‌های بعدی دوره ساسانی دارد. ولی گوی پارچه ای بالای سربند بانو، که در تاج‌های شاهی در میان کنگره‌ها قرار می‌گیرد، در نقش‌های آغازین دوره ساسانی دیده شده است.

نامه ایران باستان سال چهارم پاییز و زمستان 1383 شماره 2

 

دریافت مقاله

 

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب