چاپ مطلب

جایگاه شاه در آتشکده / احمد تفضلی - مترجم: شهره باقری

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۹/۱۵ , ۹:۱

 

چکیده: منابع تاریخی حکایت از آن دارند که برای پادشاهان ساسانی در آتشکده های مشهور جایگاه ویژه ای وجود داشته است.کوشش هایی چند از طرف افرادی صورت گرفته از اصطلاح به کار رفته برای این جایگاه ویژه را مشخص کنند. نگارنده در مقاله ی حاضر اصطلاح مزبور را واژه یی مرکب خوانده و با ذکر دلایل مستند این موضوع را بیان کرده است.

کاوش های باستان شناسی و پژوهش های اندیشمندانه به خوبی ما را از ساختمان آتشکده های ساسانی آگاه می سازند، ولی اطلاعاتمان درباره تزیینات داخلی و نحوه ی اداره آنها هنوز بسیار ناچیز است. به گفته منابع تاریخی اشراف ساسانی، روحانیون و روسای طبقات اجتماعی اغلب به آتشکده ها رفت و آمد داشتند، ولی نمیدانیم آیا جایگاه ویژه یی برای هر یک آن طور که در دربار سلطنتی وجود داشت، مشخص بودهاست یا نه. هر چند احتمال می رود سلسله مراتب خاصی رعایت می شده است...

فرهنگ بهار و تابستان 1380 شماره 37 و 38

 

دریافت مقاله

 

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب