چاپ مطلب

سخنی چند درباره ترجمه قرآن کریم / سید جلال الدین مجتبوی

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۹/۲ , ۹:۲۸

 

در شماره5 مجله بینات، آقای مهندس اکبر  طاهری یادداشت هایی درباره ترجمه ای از قران که در دست دارند نوشته و نمونه هایی با برخی توضیحات آورده اند، از آن میان :

1-« رب مشتق ازتربیت نیست و واژه پروردگار نمی تواند ترجمه ای کاملا مناسب و رسا برای آن باشد، ولی چون پروردگار در زبان فارسی جا افتاده، در این برگردان غالبا از همین واژه استفاده کرده ایم». این جمله مرا به یاد نامه ای انداخت که سال پیش برای این جانب فرستاده بودند و همین نتکته را یادآور شده بودند زیرا در توضیحات ترجمه خود از  قران  کریم (سوره حمد) نوشته بودم: «با توجه به اشتفاق آن از تربیت..» اکنون به این مطلب و دو سه نکته دیگر در نوشتار ایشان اشاره می کنم و سپس یکی دو نکته مهم را متذکر می شوم به آن امید که سودمند افتد.

بینات 1374 شماره 7

دریافت مقاله

 

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب