چاپ مطلب

آذر گشسپ / ابراهیم پورداوود

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۲۶ , ۱۱:۵۱

 

در مشرق دریاچه اورمیه کوهی است که آن را امروزه تخت سلیمان خوانند. بسیاری از آثار باستانی ایران به سلیمان باز خوانده شده، در سه کیلومتری غربی همین تخت سلیمان آثاری است که آنهم مانند تخت سلیمان ویرانه ای از روزگاران گذشته است و زندان سلیمان خوانده میشود. در دشت مرغاب که زادگاه خاندان هخامنشی است، گور کوروش بزرگ، قبر ما در سلیمان خوانده میشود. در مسجد سلیمان صفه ایست که گویا جای آتشکده ای بوده و بویژه پله های آن یادآور پله های تخت جمشید است. امروزه مسجد سلیمان نامیده می شود و خود شهرک سلیمان بمناسبت همین ویرانه مسجد، سلیمان نامیده میشود.

تخت سلیمان یکی ازسرزمین های باستانی و تاریخی ایران است، فقط همین قرن های اخیر است که چنین خوانده شده است.  تخت سلیمان در دهستان احمد آباد از بخش تکاب، شهرستان مراغه است و در ملک سعید سلطان افشار است.

انجمن فرهنگ ایران باستان دوره اول آذر 1342 شماره 2

 دریافت مقاله

 

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب