گزارش تصویری از سومین همایش زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال)

سومین همایش زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال) امروز در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی با سخنرانی سید کاظم موسوی بجنوردی؛ ریاست مرکز، دکتر محمود جعفری دهقی دبیر علی همایش و حجت الاسلام علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی آغاز شد.

 

 

 

سومین همایش زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال) امروز در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی با سخنرانی سید کاظم موسوی بجنوردی؛ ریاست مرکز،  دکتر محمود جعفری دهقی دبیر علی همایش و حجت الاسلام علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور  در امور اقوام و اقلیتهای دینی  آغاز شد.