چاپ مطلب

عکسی از دوران طلبگی امام خمینی(ره)

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۲۳ , ۹:۲۴

امام خمینی در کنار دوست و یار دیرینش آیت الله سید محمدصادق لواسانی در دوران طلبگی در قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ مطلب