بخش دانشنامۀ خلیج فارس

معرفی: خلیج فارس از دیرباز نه تنها به مثابه یکی از منابع مهم آبی جهان، بلکه به عنوان منطقه‌ای فرهنگی و از کانونهای اصلی تلاقی و ارتباط تمدنهای باستانی بشمار آمده است. بر این پایه، تدوین «دانشنامه خلیج فارس» را باید پاسخی در خور و آگاهی دهنده نسبت به شناخت علمی ویژگیهای محیطی ـ اکولوژیک ـ تاریخی ـ فرهنگی، اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی این منطقه مهم از جهان بحساب آورد.
اهداف:
الف ـ فراهم سازی پاسخی مناسب به فقدان مجموعه‌ای علمی از ویژگیهای گوناگون منطقه.
ب ـ ثبت شناسنامه خلیج فارس که با جامعیتی فراگیر بتواند به راستی تجلّیگاه تمام آنچه که در طول تاریخ در عرصه این منطقه و به نام خلیج فارس شناخته شده، باشد.
ج ـ تدوین اثری صرفاً علمی و بدور از هر گونه تعصّب تا بتواند هم قبول عام و جهانی بیابد و هم به عنوان سندی معتبر در معرفی صحیح این منطقه، ماندگار بماند.
ارکان سازمانی:
ارکان سازمانی دانشنامه خلیج فارس شامل اجزاء زیر است:
الف ـ نظارت عالی ریاست مرکز دایرة‌المعارف اسلامی؛
ب ـ شورای علمی؛
ج ـ شورای اجرایی؛
د ـ مدیر علمی و سرویراستار.
مجلدات:
دانشنامه خلیج فارس در 8 مجلد (4 جلد کلیات و 4 جلد مداخل) و حدود 8000 صفحه طراحی شده است.

 

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما