بخش ترجمۀ دائرة المعارف به زبان عربی(داک)

مسؤولیت عمدۀ این بخش ترجمۀ مقالات دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی از زبان فارسی به زبان عربی، مقابله و تدقیق دو متن فارسی و عربی با مراجعه به مدارک موجود در پروندۀ علمی، ویرایش ادبی، ویرایش مشترک و سرانجام نسخه‌پردازی و نقطه‌گذاری مقالات است. با توجه به اینکه مترجمان، ویراستاران و محققانی که انجام این مهم را در این بخش بر عهده دارند همه از متخصصان زبان و ادبیات عرب و مسلّط به زبان فارسی هستند، برای ارائه یک ترجمۀ دقیق علمی در خور چاپ در دایرة‌المعارف و مستند به مدارک معتبر مراحلی را به شرح زیر به اجرا می‌گذارند:
الف ـ یکایک مقالات همراه با پروندۀ علمی محتوی تمامی مدارک مورد استفاده در تألیف، از سوی سرویراستار در اختیار یکی از مترجمان بخش قرار می‌گیرد و مترجم با عنایت به متن فارسی و رجوع به مدارک و حصول اطمینان از صحت نقل مطالب، مقاله را ترجمه کرده، از طریق بخش به دفتر سرویراستار عودت می‌دهد.
ب ـ پس از ثبت مقالۀ ترجمه شده و رؤیت سرویراستار، این مقاله به منظور ویراستاری مرحلۀ اول و مقابله و تدقیق به یکی از دو محور ویراستاری بخش ـ که به دو زبان فارسی و عربی تسلط کامل دارند ـ ارجاع می‌شود، و ویراستار با مقابلۀ دقیق دو متن و مراجعۀ مجدد به مدارک پرونده و اطمینان از صحت ترجمه،ضبط صحیح اعلام، اماکن، تاریخ‌ها، منابع، جلد، صفحات و سال چاپ، کار ویرایش و مقابله و تدقیق خود را به پایان می‌برد و پروندۀ کامل را از طریق بخش به رؤیت سرویراستار می‌رساند.
پ ـ در مرحلۀ ویرایش ادبی نهایی، مقاله با توجه به مرحلۀ مقابله و تدقیق قبلی و اطمینان از صحّت اصلاحات انجام شده و در نظر گرفتن متن فارسی مقاله و ترجمۀ عربی آن و نیز نظرات سرویراستار، نثر عربی ویرایش شده، و پس از ملاحظه مجدد سرویراستار، به قسمت تایپ ارسال می‌شود.
ث ـ آنگاه دفتر سرویراستاری مقالۀ ماشین شده را همراه با پروندۀ علمی مربوطه برای ویرایش مشترک مترجم، مقابله کننده و ویراستار ادبی ارسال می‌دارد و در این مرحله با حضور افرادی که در انجام مراحل مذکور نقش داشته‌اند، اصلاحات و ویرایش پایانی صورت می‌پذیرد.
ج ـ پس از مرحلۀ ویرایش مشترک، مقاله نسخه‌پردازی فنی شده و از طریق دفتر سرویراستاری به بخش ویرایش و چاپ تحویل می‌گردد.
چ ـ از دیگر کارهایی که در این بخش انجام می‌گیرد فیش‌برداری اعلام و اماکن است که به حسب لزوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما