کهنه یادداشت


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
ادبیات عرفانی ایران و ارزش انسانی آن / عبدالحسین زرکوب | ۱۲:۵۰,۱۳۹۶/۸/۱۶|

از تمام آنچه فرهنگ گذشتۀ ایران به دنیا هدیه کرده است، هیچ چیز از ادبیات عرفانی آن انسانی تر نیست. این ادبیات عرفانی محکمترین حلقۀ پیوندی است که فرهنگ ایران را با تمام آنچه در ادبیات دنیا، انسانی و جهانی است ارتباط می دهد.

وظیفه اصلی زبان ایجاد ارتباط / ابوالحسن نجفی | ۱۳:۳۰,۱۳۹۶/۸/۱۵|

زبان ابزاری است ساخته از «نشانه» در اختیار اعضای هر جماعتی از جماعات بشری و، به این اعتبار، قادر به اجرای وظایف مختلف. مراد از «وظیفه» کاری است که شئی انجام می دهد (یا به وسیلۀ شئی انجام می دهند) به طوری که در بادی نظر چنینمی نماید که آن شئی از بهر اجرای همین کار به وجود آمده است.

خصوصیات زبانی تفسیر قرآن پاک / علی اشرف صادقی | ۱۳:۱۶,۱۳۹۶/۸/۱۵|

نزد ما ایرانیان عصر کنونی شعبه ای از علم زبان وجود دارد که به «سبک شناسی» معروف است. سبک شناسی ترجمۀ کلمۀ فرنگی stylistique است، اما آنچه در فارسی از این کلمه فهمیده می شودبا آنچه در زبانهای اروپائی از معادل آن اراده می شودتفاوت فراوان دارد.

کلمه و مرزهای آن در زبان و خط فارسی / هرمز میلانیان | ۱۳:۹,۱۳۹۶/۸/۱۵|

مسئلۀ «کلمه» یا «واژه» و تعریف آن از مسائلی است که زبانشناسی نوین هنوز در حل آن توفیق کامل نیافته است. البته هیچ کس موجودیت مفهومی به نام «کلمه» را در زبانهای گوناگون نفی نکرده و حتی بسیاری معتقدند که برای گویندگان عادی زبان تنها واحد ملموس معنی دار «کلمه» است ولی دست یابی به واحدی کوچکتر از واژه یعنی «تکواژ» (که گاه معادل یک واژه است و در این صورت واژۀ بسیط نامیده می شود) بررسی کلمه را در قشر جدیدی مطرح ساخت که قبلا بدان نمی پرداختند....

مجمع مستشرقین / سید حسن تقی زاده | ۱۳:۵۵,۱۳۹۶/۸/۱۴|

مستشرقین مغرب زمین یعنی اروپا و آمریکا آن طبقه از علملئئ هستند که فن آنها تحقیق و مطالعه و تتبع علمی در آداب (به معنی اعم) ملل شرقی از زبان و تاریخ و ادیان و عادات و عقاید و اساطیر و آثار مکتوب و منقوش آنهاست و همه عمر آنها به غور و بحث و تدقیق و جمع معلومات و اطلاعات در این رشته و استنباط نکات مخفیه و کشف جهات دقیق آن و تکمیل و ترقی و توسعه دادن و بسط علوم مربوطۀ به این قسمت از شئون بشری در نژادها و امم شرقی صرف می شود.

ابوعلی سینا و تصوف / بدیع الزمان فروزان فر | ۱۳:۲۲,۱۳۹۶/۸/۱۴|

چنانکه عنوان خطابه حکایت می کند دربارۀ ابو علی و ارتباط وی با تصوف که شیخ چنانکه بیاید در بعضی کتب و رسائل خود آنرا تأیید و تقویت نموده و در پاره یی موارد بر خلاف و در تضعیف آن اشاراتی فرموده است.

ادبیات معاصر / سعید نفیسی | ۱۲:۳۶,۱۳۹۶/۸/۱۴|

یکی از آزمایش هایی که در روان شناسی علمی می توان کرد اینست که مردم بیشتر از چیزی دم می زنند که از آن کمتر خبر دارند. یکی از رشته هایی که از آن این روزها بیشتر سخن می رانند ادبیات معاصر است.

ظفرنامه / ایرج افشار | ۱۱:۳۳,۱۳۹۶/۸/۱۳|

در میان کتابهای فارسی بعضی از کتابهاست که یک نام دارند و این اشتراک در نام موجب اشتباه و اشکال بسیار می شود. یکی از این نامهای مشترک «ظفرنامه» است برای یازده کتاب مختلف.

تاریخچه سیر تکامل هنر نمایشی در ایران / ابوالقاسم جنتی | ۱۱:۰,۱۳۹۶/۸/۱۳|

انقلابی که در اوائل قرن معاصر در ایران و کشورهای مجاور رخ داد، مانند انقلاب ایران به سال 1906، عثمانی 1908، منچوری 1911و روسیه 17-1907 که خانواده های سلطنتی رمانف،منچو، آل عثمان و قاجار را با سقوط و تغییر مواجه کرد و سازمان قرون وسطایی آنان را به هم زد، به نمایشهای مذهبی این دول نیز رفورمی داد و یا آن را به نقاط متروک و ولایات دور افتاده تبعید کرد.

بررسی اوضاع اجتماعی ایران از خلال جامع التواریخ رشیدی / شیرین بیانی | ۱۰:۰,۱۳۹۶/۸/۱۰|

جامع التواریخ رشیدی اثری چنان مهم است، که شاید بهتر باشد آنرا دائرةالمعارفی از دورۀ مغول بنامیم، نمی توان گفت که چه قسمت، و چه مطلبی از این کتاب مهمتر از دیگری است. جنبه های مختلفی که در آن مورد بحث قرار گرفته، همه جالب توجه، و با اهمیت اند.

تاریخ سری مغولان یکی از منابع جامع التواریخ رشیدی / شیرین بیانی | ۹:۴۴,۱۳۹۶/۸/۱۰|

برای شناخت ارزش جامع التواریخ رشیدی، قبل از هر چیز باید منابع آن مورد شناسائی و ارزیابی قرار گیرد. رشیدالدین فضل الله، در مقدمۀ خود بر ااین اثر به تعدادی از این منابع اشاره می کند، که مهمرین انها اسناد تاریخی موجود در خزانۀ سلطنتی«آلتان دبتر»گفته ها و محفوظات بولادچینگسانگ، نویان یا امیر بزرگ دستگاه مغول، محفوظات و دانسته های غازان خان سلطان معاصر و مشوق وی در گردآوری کتاب، و سرانجام به طور کلی «تواریخ مغول» است.

مهمترین جامع التواریخ مصور / مهدی بهرامی | ۸:۵۰,۱۳۹۶/۸/۱۰|

در تحت عنوان«نسخه های مصور جامع التواریخ رشیدی» استاد دانشمند آقای عباس اقبال مدیر محترم مجلۀ یادگار، هفت نسخه از کتبی را که در ربع رشیدی نوشته شده انتشار داده و توجه خوانندگان را به اهمیت تاریخی آنها جلب نموده اند ولی یکی از آنها بالنسبه مهمتر و درخور آنست که جداگانه از نظر صنعت مورد مطالعه قرار گیرد.

نسخه های مصور جامع التواریخ رشیدی / عباس اقبال | ۸:۴۲,۱۳۹۶/۸/۱۰|

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی(718-645) وزیر غازان خان و الجایتو و مؤلف کتاب جلیل القدر جامع التواریخ اگر بزرگترین مورخین فارسی زبان نباشد بلاشبهه یکی از اعاظم ایشان است. کتاب جامع التواریخ او علاوه بر آنکه در یک قسمت یعنی تاریخ چنگیز خان و اجداد و اولاد او نظیر ندار

تصویری از حمله ی وحشتزای مغول به ایران / عبدالرفیع حقیقت | ۱۱:۶,۱۳۹۶/۸/۹|

تهاجم قوم وحشی مغول به ایران، از وقایع مهم تاریخ ایران است که نظیر ان را کمتر می توان یافت. هیچیک از تهاجمات اقوام بیگانه، در شدت و عظمت، به پایۀ حملۀ مغولان نمی رسد زیرا ایرانیان از هجوم این طایفۀ خونخوار چنان گرفتار رعب و وحشت شدند و ایران به پایه ای گرفتار ویرانی و نابسامانی گردید که آثار شوم آنان تا قرنها باقی بود.

عمر خیام / مترجم: منوچهر امیری | ۱۳:۱۴,۱۳۹۶/۸/۷|

شهرت جهانی خیام قطعاً در تاریخ ادبیات از عجایب بی مانندست، بدین معنی که اگر به خاطر اشتهار حیرت انگیز ترجمه ادوارد فیتز جرالد نبود مسلماً هرگز کسی نام او را به جز معدودی از اهل فن در خارج از کشوری که زادگاه اوست نمی دانست و در ایران نیز کمتر معروف می شد

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما