مقاله


انتخاب گروه : انتخاب سال : انتخاب ماه :
گمشده در ترجمه / ارسطو شهابی | ۱۱:۵,۱۳۹۹/۳/۳۱|

پانصد سال از نخستین چاپ کتاب یوتوپیا (Utopia) نوشته «توماس مور» (۱۴۷۸-۱۵۳۵) که او را در زمره بزرگان تاریخ انگلستان می‌دانند می‌گذرد. «داریوش آشوری» در مقدمه ترجمه یوتوپیا که با عنوان آرمانشهر در سال ۱۳۶۱ منتشر شد، در توضیحی مختصر در چرایی نام کتاب چنین آورده است: «یوتوپیا واژه‌ای است یونانی که توماس مور آن را ساخته است.

چگونه جهان پس از همه‌گیری 1918-1919 تغییر کرد / تورج اتابکی | ۱۱:۰,۱۳۹۹/۳/۳۱|

«شبی سرنوشت‌ساز در تابستان 1918، درحالی‌که جنگ بزرگ رو به پایان بود، در قلب تاریکی سه سوار با هیئتی تهدیدآمیز و شلاق و شمشیری در دست، دیوارهای شهر را شکافتند و وارد شهر شدند. یکی از آن‌ها قحطی، دیگری آنفلوانزای اسپانیایی و سومی وبا نام داشت. با یورش این سواران بیرحم، فقرا، سالمندان و جوانان همچون برگ‌های خزان فرو افتادند و پژمردند».

هنر ارزشی و غیرارزشی از دیدگاه افلاطون / حمیدرضا ورکشی | ۱۱:۵۰,۱۳۹۹/۳/۲۶|

از آنجا که افلاطون اولین فیلسوفِ آغازگر تألیف در حوزه زیبایی و بر زیبایی شناسی هنری بعد از خود بسیار تأثیر گذار بوده است، بررسی دیدگاه وی در خصوص زیبایی های هنری اهمیت بسیاری دارد. البته هرچند هنرهای زیبا، به نحوی که در عصر حاضر مصطلح است، در دوران افلاطون مطرح نبوده، اما می توان از مطالب و آرایی که افلاطون به طور پراکنده در باب هنرهای زیبا بیان کرده است، نظر وی را کشف کرد.

تأثیرپذیری شیخ اشراق از حکمت خسروانی / مجتبی جلیلی مقدم | ۱۱:۴۰,۱۳۹۹/۳/۲۶|

شیخ اشراق در نقطۀ تقاطع اندیشه ها و افکار جای دارد و بینش بلندش او را بر آن داشت تا حقایقی را که در آن مکتب های فکری قرار داشت در منظومۀ فکری خویش هضم کند. در این میان، حکمت خسروانی و ایران باستان، که بعد از ورود اسلام به ایران هنوز پابرجا بود، جایگاه ویژه ای داشته و اندیشۀ شیخ اشراق را تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه ای که او این حکمت را یکی از نمادها و ظهورات حقیقت خالده می داند، و از این رو آن را یکی از منابع اصلی خویش در تأسیس حکمت اشراق قرار می دهد.

گورو در رساله های اوپانیشاد / سعید گراوند | ۱۱:۳۰,۱۳۹۹/۳/۲۶|

در این مقاله می کوشیم ضمن بیان مقدمه ای کوتاه پیرامون اوپانیشادها و طرح بسیاری از مسائل فلسفی-عرفانی، قلمرو معنایی گورو، اقسام گورو، اوصاف شاگرد و گورو، آداب و تعالیم گورو و نقش آن در منازل سلوک را در تفکر عرفانی اوپانیشادها بحث و بررسی کنیم. پر واضح است که در فلسفه و ادبیات عرفانی شرق یکی از سنن هندویی که در آن حضور گورو بسیار پررنگ است اوپانیشادها می باشد.

حقیقت و روش / ژان گروندن - ترجمه رضا داودی | ۱۱:۲۳,۱۳۹۹/۳/۲۶|

علوم انسانی هر روز تخصصی‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند؛ اما در این میان باید توجه کرد که اگر علوم انسانی به جبر زمانه، لباس محقر تقلید از علوم روشمند را به تن کند، تقریبا در خطر تبدیل شدن به علمی بی‌معنا خواهد بود. کتاب «حقیقت و روش» بی‌تردید پادزهری برای این انحراف زهرآگین است.

توفیق پرونده‌ای که برای همیشه بسته شد / سعيد ناظمی | ۱۴:۱۵,۱۳۹۹/۳/۲۵|

در یادبود زنده‌یاد حسن توفیق «حسن توفیق»، در ابتدا با راهنمایی و همکاری «داوری» و سپس به صورت مستقل شروع به خلق آثار جاودان و ماندگار «توفیق» می­‌کند. استعدادش در این زمینه از همان ۱۶ - ۱۷سالگی هویداست. نقش‌ های ساده‌ تر، اما خطوط منعطف ‌تر، همراه با نوعی تمایل به تداوم و تثبیت شخصیت‌ های خاصی که ویژگی­‌های تیپیک دارند، او را به سوی روش خاص «توفیق» می ‌برد.

بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی / فرزاد قائمی | ۱۳:۴۴,۱۳۹۹/۳/۲۵|

شاهنامۀ فردوسی روحی یکتاپرستانه دارد و سطوح دینی، آیینی و اساطیری مؤثر در ژرف ساخت روایی آن در طول تاریخ دچار «اسطوره زدایی» شده است، اما با شیوه های تحلیلی می توان بازمانده های بسیاری از باورهای کهن را هم در سطوح نمادین روایات و هم در زبان و تعابیر و تصاویر فردوسی باز جست. یکی از مهم ترین بخش های شاهنامه که نشانه های یک بنیاد شناسی الهی را در آن می توان یافت

بررسی تطبیقی پایان جهان در اسطوره های ایران، هند و اسکاندیناوی | ۱۱:۲۴,۱۳۹۹/۳/۲۵|

وجود پایانی برای هستی، از مهمترین درگیری های ذهنی انسان است. این دغدغه ذهنی، به نوعی در اسطوره ها نمود یافته است. بررسی نگرش به پایان جهان در اسطوره های ایران، هند و اسکاندیناوی، محور اصلی این پژوهش است. در این بررسی فرض بر این است با وجود تفاوت های ظاهری، این سه اسطوره اغلب دارای ساختار و بن مایه های مشترکی هستند.

بررسی تطبیقی-ساختاری وضعیّت آغازین عالم هستی در اسطوره های جهان | ۱۱:۱۷,۱۳۹۹/۳/۲۵|

نگرش به هستی و چگونگی وضعیّت آغازین جهان، از موارد مهم مطرح شده در اسطوره ها است. اسطوره های آفرینش منعکس کننده ذهنیت انسان ابتدایی هستند، اما اغلب ساختاری هدفمند دارند و هدف آنها رفع ابهام از مرحله پیش از آفرینش است. اسطوره ها با رفع ابهام از ناشناخته ها تلاش می کنند با بیان فرایند آفرینش، انسان را وارد زمان بیکران کنند.

بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان «رستم و اسفندیار» | ۱۱:۱۰,۱۳۹۹/۳/۲۵|

جادو و آیین های مربوط به آن، موضوعی است که همواره از جنبه های گوناگون مورد توجه انسان بوده است. در شاهکارهای ادبی از جمله شاهنامه فردوسی نیز، این موضوع به چشم می خورد. هدف این پژوهش، بررسی جادوها و آیین های جادویی در داستان رستم و اسفندیار است. بدین منظور، کوشیده شده است تا با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا، ضمن بررسی و تحلیل جادوهای این داستان و آیین های مربوط (مانند آیین شمنی و شمنیسم، جادو درمانی، سلاح جادویی، رویین تنی و شکست طلسم آن و سایر جادوها)، به بررسی تطبیقی این موارد در دنیای واقعی و نیز مقایسه آنها با اساطیر اقوام دیگر پرداخته شود.

بداهه در شعر و موسیقی دستگاهی / محسن حجاریان | ۱۱:۲۱,۱۳۹۹/۳/۲۴|

تعریف بداهه نوازی بر چند موضوع می چرخد؛ به طور نمونه بداهه درموسیقی، آفرینش نواها در لحظه ای توصیف ناشدنی است؛ بداهه هنری است که اندیشه و احساس و زبان و حالات اشراقی ومکنونات درونی نوازنده را، که پیشتر به آن دسترسی نداشته، درعرصه شهود به آفرینش دیگری مبدل می سازد. بداهه نوازی ایرانی مدیون هستی ردیف و اقلیمی از آزادی در توانایی اجرا در روح دستگاه است.

یک مطالعه تطبیقی در تاریخ هنر / محمد تهامی‌نژاد | ۱۱:۱۵,۱۳۹۹/۳/۲۴|

برای شناخت ساختار درونی و طرز کار یک دستگاه کم وبیش ناشناخته و غایب که توسط یک مهندس اصفهانی در عهد تیموریان ارائه شد، اطلاعات ما ناقص و محدود به یک نوشته دست اول تاریخی است که همان نیز گزارشی کامل نیست. در این تحقیق، برای پاسخ به چگونگی طرز کار شیشه سی و دو جماعت محترفه صنعت پیشه، ضمن این که اطلاعات موجود وگزارش تاریخی دوباره نگری ‌شد، شواهد فرعی دیگر نیز مورد مطالعه قرار‌گرفت.

ادبیات پارسی‌ و فرهنگ عامیانه / سید مسعود رضوی | ۱۰:۴۲,۱۳۹۹/۳/۲۴|

عرض و طول فرهنگ هر قوم، از آثار پیچیده و فاخر نخبگان تا ادب و حکمت عامّه و لطایف و حتی خرافات موجود در یک جامعه را در بر می‌گیرد. در گذشته، به این بخش اخیر اهمیت کمتری داده می‌شد و تصوّر غالب این بود که تصویر فرهنگ را تنها می‌توان در کتب بزرگان دانش و اعاظمِ فرهنگ و ادب قوم دید. اندک بودند کسانی که متوجه اهمیت و ژرفای فرهنگ عامه شده، و از طریق آن به نهانی‌ترین خاستگاه‌های اخلاق و باورها و عقاید و اسطوره‌ها و حکمت برخی مناسبات اجتماعی در میان مردم پی‌برده بودند.

مخاطرات راه سوم / داوود فیرحی | ۱۰:۸,۱۳۹۹/۳/۲۴|

روشنفكری دینی یا نواندیشی دینی یا دین‌اندیشی متجدد، با همه اختلافاتی كه می‌توان میان این سه عنوان قائل شد، یكی از مهم‌ترین و اثرگذارترین جریان‌های فكری در ایران معاصر است. این جریان فكری درست یا غلط و خوب یا بد، به ویژه در سال‌های پس از انقلاب بسیار اثرگذار بوده و مباحث گوناگون و واكنش‌های متفاوتی را در محافل فكری برانگیخته است.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما