لیلی و مجنون

مثنوی عاشقانه است، با سربندهای: رفتن شاهزادۀ بزرگی از دنیا و گرفتاری شاهزادۀ وسطی، در شکایت از عشق مجازی و تبدیل او آخرالامر بعشق حقیقی.

لیلی و مجنون

از هاتفی جامی (د 898ق/1492م).
همان خ 2/215.

لیلی و مجنون

از نظامی گنجوی، الیاس (د میان 607- 615ق).
همان خ 2/216.

لیلی و مجنون

از مکتبی شیرازی (د 928ق/1522م).
همان خ 1/217.

لؤلؤَةُ ثمینه

از احمد بن عبدالله: ذاك ابن عبدالله، احمد العلا ـ من امتطی مطاً، المعالی فاعتلا ]دیباچه[، در شهر احساء، در 677 بیت، به سال 1191ق...

لوامع الاسرار فی شرح مطالع ...

از قطب‌الدین محمد رازی بویهی (د 766ق).
همان خ 1/215.

لمعات؛ اخلاق عرفانی

از ناشناس. با سربندهای «لمعه، باب و فصل». اخلاق دینی ـ عرفانی و اعتقادات است...

لُغَزْ الزبدة؛ الزبدة فی ال...

از شیخ بهایی، بهاءالدین محمد بن حسین عاملی (953-1030ق).

لغت فرس؛ تحقیق لغت فرس؛ معی...

از شمس فخر اصفهانی ]سرآغاز نسخه[. شمس‌الدین محمد بن فخرالدین اصفهانی، متخلص به فخری. شمس فخری ]اعلام، ذریعه[ (د پیرامون 745ق)، از سرایندگان شاه ابواسحاق جمال‌الدین از همروزگاران خواجه حافظ شیرازی می‌باشد.

لغات یوسفی

به گمان بسیار از همان یوسفی هروی، یوسف بن محمد بن یوسف پزشک (د 950/4-1543م).

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما