خواص حیات

از ناشناسی که می گوید اصل این کتاب هندی بود و آن را هندویان «امرت کنید» و بعضی «خواص حیات» خوانند.

خواص افیون

از ناشناس، بخشبندی نشده.

الخلل فی الصلاة

از آیت‌الله خوانساری، شیخ موسی (د1363ق). در «مجموعه رساله»های او.

خلق الافعال؛ افعال العباد

از دوانی، جلال‌الدین محمدبن اسعد صدیقی (830-908ق/ 1427-1502م).

الخلافیات و الوفاقیات

از عمر بن حسین آمدی، روزگارش بدست نیامد،

خلقت آدمی؛ سر آفرینش

از حاج محمد بن حاج محمدکریم‌خان کرمانی (1263-1324ق/ 1847-1906م). در پاسخ یکی از دوستان، در راز آفرینش حضرت آدم در زمان مخصوص.

خلاصة اللغة

از محمدشریف کاشانی ]دیباچه[. پیش از 28 شعبان 1236ق که تاریخ نسخۀ مرعشی است و نسخۀ در دست که 1267ق می‌باشد. نام کتاب «خلاصة اللغه» در انجامۀ نسخۀ دردست آمده است و نه در دیباچه.

خلاصة اللغات و تفسیر المشکل...

از اسماعیل فرزند لطف‌الله باخرزی ]دیباچه[. از روزگاری پیش از 1049ق، که تاریخ کهن‌ترین نسخۀ شناخته شدۀ آن میباشد.

خلاصة الحکمه

از سید نواب میرمحمد حسین فرزند حکیم محمد هادی خان علوی عقیلی خراسانی شیرازی که به دستور استاد خود میر محمدعلی حسینی، به سال 1195ق پس از نگارش «مجمع الجوامع» خود که قرابادین بزرگی است، در 1 «مقدمه» و 2 «مقاله» و 1 «خاتمه» نگاشته است.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما