حیدربیگ و صنوبر؛ حیدربیگ نا...

از ناشناس. به لهجۀ کردی. متن داستانی است به نظم در داستان «حیدربیگ» از غلامان شاه عباس دوم (1052-1077ق/ 1643-1666م)، و رفتن او به شکار، دیدن دختر قاضی کشمیر، که نام او در تحریرها «سیمنبر»، «سمنبر» و «صنوبر» آمده است. و دلباختن او به حیدربیگ.

حیات القلوب

از میرزا بابا ذهبی شیرازی، راز، ابوالقاسم (د 1286ق/ 1869م)، گویا دنبالۀ «تباشیر الحکمة» (نک‍ : هف‍‌ ) اوست.

حمد و ثنا؛ الفاظ مفرده و مر...

از رشیدالدین وطواط (د 573 یا 578ق/1177 یا 1182م).

حل مالاینحل؛ شرح قصیدۀ ابوا...

متن از ابوالمفاخر رازی، شمس‌الدین محمد از سدۀ 5-6ق، که با خاقانی (د 502ق) مکاتبه داشته است.

حقیقة النفس

از «شیخ المشایخ قطب العلماء سعدالحق و الملة والدین». به آنچنانکه بر فراز نسخه آمده و در پایان آمده است: «کتبه
محمد بن الحموی فی جواب سؤال و استدعاء داعی» پس بایستی از شیخ سعدالدین حموی، ابوالسعادات محمد بن مؤید حموی (586-650ق/1190-1252م) باشد. گفتاری است عرفانی کوتاه، دربارۀ نفس، بخشبندی نشده.

حفظ الصحۀ منظوم

از ناشناس. بر فراز نسخۀ در دست آمده: «هذا کتاب یوسفی» که بایستی منظورش یوسفی هروی (د 950ق) باشد (نک‍ : پس از این) در آغازش آمده که «کسری» را رنجی روی نمود، حکیمی حاذق «سادق» نام این پندها را به او داده است.

حفظ الصحۀ منظوم

از یوسفی هروی (د 950ق/4-1543م).

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما