جواهرالقرآن؛ ترجمۀ الدّرالن...

از نظام‌الدین عبدالعلی بن محمد بن حسین بیرجندی (د 934ق/ 1527- 1528م). در دیباچۀ نسخۀ در دست، مترجم به كتاب، نام ویژه‌ای نداده، و از متن آن نیز نام نبرده است. مترجم می‌گوید.

جواهر خمس؛ جواهر خمسه

از خواجه ابوالمؤید محمد بن خطیرالدین بن لطیف بن معین‌الدین قتال بن خطیرالدین بن بایزید بن فریدالدین عطار نیشابوری ]دیباچه[، معروف به محمد غوث گوالیاری (د 970ق/ 1562م).

جوامع الجامع

از شیخ طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن بن فضل (د 548 یا 552ق/1153 یا 1157م). وی 3 تفسیر دارد، بزرگ و كوچك و میانه. و این میانۀ اوست. نگارنده در دیباچه می‌گوید.

جواب مسائل همدانیان

از حاج محمد بن حاج محمدكریم خان كرمانی (1263-1324ق/1847-1906م).

جواب مسائل میرزا محمدعلی نو...

از مهدی بن اسدالله، به دستور حاج محمد بن حاج محمد كریم خان كرمانی (1263-1324ق/1847-1906م)، در پاسخ میرزا محمدعلی بن محمدحسن نوری، مشهور به ناظم الشریعة، كه در همدان می‌زیسته است.

جواب مسائل میرزا محمدشفیع

از سیدكاظم رشتی (د 1259ق/1843م).

جواب مسائل محمدصادق(2)

از همان حاج محمد کریم خان (نك‍ : بالا)، در پاسخ همان حاج محمدصادق پیشگفته. پرسشی است در چهار بخش، (در مجموع، بخشی از 11 پرسشی است كه در «فهرست مشایخ»، 470 نشان داده شده است.

جواب مسائل محمدصادق(1)

از حاج محمدكریم‌خان بن ابراهیم قاجار كرمانی (1225- 1288ق/1810-1871م). در پاسخ حاج محمدصادق كرمانی، كه در اصفهان می‌زیسته است. در پاسخ چند پرسش او

جواب مسائل دانیال همدانی

از حاج محمد بن حاج محمدكریم‌خان كرمانی (1263-1324ق/ از مجلسی دوم، محمدباقر بن محمدتقی (1037-1110ق/1628- 1847-1906م).

جواب المسائل الثلاثة

از محمدباقر بن محمد جعفر ]پایان رساله[ كه بایستی همان حاج میرزا محمدباقر بن محمد جعفر بن محمدصادق قهی اصفهانی همدانی (1239-1319ق/1824-1901م) باشد (نك‍ : جواب مسألتین) (هف‍‌ ).

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما