عنوان :هفت گنج؛ کنوز سبعه

از تنکلو شاه بابلی. نسخه‌ای از آن در خطی 1/270 نشان داده شده است. در 7 «گنج» یا «کنز» و سربندهای کوچکتر «تدبیر». نسخه‌ها با یکدیگر جدایی دارند: 1. تدبیر زحل، تدبیر صافی کردن مایعات، تدبیر زعفران، 3. تدبیر عقاب مقصود با عقاب کانی، 6. در تسقیۀ هفتگانه، 7. در علم طرح. 
آغاز:   این رسالۀ... تنکلو شاه بابلی است و موسوم به هفت گنج... بدانکه چون روح را با جسد ... عقاب را در درجات خود با زهرۀ مکلس در مراتب خود وزن کردی، جسد سیاه رنگی بیرون آید. 
انجام:   تا گداز قمر و شمس بگیرد، بلکه قدری بیشتر پس فرود گذارد. تمام... . 
منابع دیگر:   مشترک 1/799 «هفت گنج کبار»، 849-850 «تنکلو شاه» فهرست راهنما؛ نسخه‌ها 1/642 «مفاتیح کنوز سبعه»، 628 «کنوز سبعه»، 701 «تنکلو شاه» فهرست راهنما. 

 

نگارنده: تنگلوشاه بابلی

تاریخ نگارش:1216 قمری

موضوع: کیمیا,

زبان متن: فارسی

نوع خط: نستعلیق تحریری

نوع جلد:

نوع کاغذ:

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما