برچسب : عصر-سلجوقی

گفت‌وگو با محمد نجاری درباره کتاب «فرهنگ و هنر ایران در عصر سلجوقی» | ۱۱:۴۱,۱۳۹۷/۹/۱۷|

سلجوقیان با تاسیس کتابخانه‌ها و مدارس نظامی در گسترش تاریخ و فرهنگ ایران کوشیدند کتاب «فرهنگ و هنر ایران در عصر سلجوقی» تالیف محمد نجاری سهل آبادی از سوی موسسه انتشاراتی خاتم منتشر شده است. این کتاب به تاریخ و میراث فرهنگی این دوره می‌پردازد. دوره سلجوقی یکی از ادوار خلاقه جهان اسلام است. این دوره از نظر پیشرفت‌ها و تحولات وسیع در کل زمینه‌های هنری بسیار چشمگیر بود.

علل رکود علوم عقلی در عصر سلجوقیان/ صفر یوسفی | ۱۵:۳۷,۱۳۹۶/۱۰/۱۶|

سلجوقیان اولین و وسیع ترین امپراتوری ایران بعد از اسلام و بزرگترین قدرت قلمرو شرقی جهان اسلام را در قرون میانه پدید آوردند. حکومت سلجوقیان در عرصه سیاسی و نظامی، حکومتی موفق بود. آنها با شکست دادن غزنویان حتی بر دستگاه خلافت عباسی نیز استیلا یافته و بغداد را تصرف کرده و در حیطه و حوزه نفوذ خود در آوردند.

مبانی معرفتی جریان های فکری تصوف در ایران عصر سلجوقی / ناصر صدقی | ۱۴:۷,۱۳۹۶/۸/۸|

جریان تصوف در ایران عصر سلجوقی از حیث اصول و مبانی فکری، شکل واحدی نداشت و بسته به شرایط تاریخی و زمینه های اجتماعی و فرهنگی هر منطقه از ویژگی های خاصی برخوردار بود.

بررسی چگونگی تأثیرگذاری باورهای مذهبی بر زندگی اجتماعی شهر ری در عصر سلجوقی | ۱۵:۱۵,۱۳۹۶/۶/۱۹|

روی کار آمدن سلجوقیان در ایران، شرایط نوینی در فضای اجتماعی شهرها و از آن جمله شهر ری ایجاد کرد که به‌تدریج منجر به سامان‌یابی مناسبات اجتماعی بر اساس اولویت اعتقادی شد. برای نمونه قدرت یافتن اشاعره و نیز رکود مکتب اعتزال به نمایندگی از گرایش‌های عقلی و علمی، به برقراری تعصبات مذهبی و جمود فکری در این دوره انجامید.

مسجد و سیاست در عصر سلجوقی (با تاکید بر کارکرد تبلیغی - رسانه ای مسجد) | ۱۳:۳۰,۱۳۹۶/۴/۲۱|

"مسجد" به عنوان یکی از دستاوردهای پیدایی دین اسلام- در دوران پیامبر(ص) و پس از آن- تنها محل عبادت نبود؛ بلکه مرکز بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی نیز به شمار می آمد. دوره ی سلجوقی (429-590 ﻫ.ق)به لحاظ مذهبی و سیاسی یکی از دوران های مهم در تاریخ ایران و اسلام محسوب می شود که در طی آن ""مسجد"" از اهمیت و جایگاه ممتازی، به ویژه در زمینه ی اطلاع رسانی، برخوردار گردید.

منصب قاضی در ایالات عصر سلجوقی | ۱۲:۳۳,۱۳۹۶/۳/۳|

منصب قاضی، از جمله مناصب مهم ایالتی عصر سلجوقی است که بنا به فرمان سلطان؛ با توجه به شایستگی های فردی و عمومی معمولاً از بین علما انتخاب می شده است. مهم ترین وظیفه ی این قاضیان به مانند تمامی ادوار تاریخ ایران، رسیدگی به امور قضایی، شرعی و برگزاری دادگاه ها بود.

جریان های تفکر و اندیشه عرفانی در ایران عصر سلجوقی / ناصر صدقی | ۱۰:۲۲,۱۳۹۶/۲/۱۹|

برخلاف دیدگاه رایج که عصر سلجوقی را دوره انحطاط تفکر و اندیشه در ایران می دانند، حوزه عمومی اندیشه و تفکر در ایران عصر سلجوقی دچار رکود و انحطاط نشد، بلکه در مسیر و شرایطی متفاوت از جریان غالب تفکر در دورههای پیشین جریان یافت که آن را میتوان نوعی تغییر نگرش در عرصه های گفتمانی و بنیانهای فکری دانست.

تمرکز جمعیتی یهودیان در شهرهای ایران از عصر سلجوقی تا حمله مغول / نگار ذیلابی | ۱۰:۱۴,۱۳۹۶/۱/۲۷|

باوجود اطلاعات شایان توجهِ جمعیت نگاشتی یهودیان قلمرو عربی از صدر اسلام، اطلاعات زیادی دربارۀ پراکندگی جمعیتی یهودیان در ایران بعد از اسلام تا دورۀ سلجوقی وجود ندارد.

مناسبات اصناف و پیشه وران عصر سلجوقی با گروه های اجتماعی (فتوت، تصوف، اسماعیلیه ) | ۱۰:۳۴,۱۳۹۵/۱۲/۱۷|

سلجوقیان یکی از خاندان های حکومت گر تاریخ ایران بودند که در قرون پنجم و ششم هجری قمری بر ایران حاکمیت داشتند . در سایه ی امنیت بر آمده از سیاست-های این خاندان ، شهر و شهرنشینی و به تبع آن بازار به عنوان اصلی ترین و مهم-ترین مرکز اقتصادی شهر رونق یافت .

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما