برچسب : سجاد-آیدنلو

بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه / سجاد آیدنلو | ۱۲:۳۷,۱۳۹۹/۳/۷|

در داستان بهرام گور و لنبک آب کش پس از این که لنبک به پذیرایی از بهرام می ایستد بیتی است بر اساس آن: برید آن که لنبک بدو داد شاه ببنچید/ ببخشید / بپیچید / بخندید و بنهاد بر پیشگاه به توجه به ضبط نسخه های شاهنامه و یکی دو قرینۀ دیگر، احتمالا صورت درست فعل مصراع دوم «ببنجید» است.

مردم کدام فردوسی و شاهنامه را می پسندیدند؟ / سجاد آیدنلو | ۹:۱۲,۱۳۹۸/۸/۲۱|

منظور از تلقّیات عامیانه درباره فردوسی و شاهنامه، روایات، باورها و دانسته های عامّه مردم ایران – به غیر از طبقه اهل قلم و فرهیختگان- است که هم خاستگاه و شیوه حفظ و انتقال آنها شفاهی بوده و هم برخلاف آگاهی ها و خواسته های دسته دیگر (ادبا و مورّخان) مجال کتابت نیافته است.

جامع‌ترین طومارِ نقّالیِ شاهنامه / سجّاد آیدِنلو | ۱۱:۴۲,۱۳۹۸/۶/۱۰|

مرحوم مرشد عبّاس زریری اصفهانی (زادۀ 1288 ه.ش در اصفهان- درگذشتۀ 1350 ه.ش در همان شهر) یکی از چیره‌دست‌ترین نقّالان معاصر بود که سی‌وهفت سالِ پیوسته هر روز عصر در کافه گلستانِ خیابانِ چهارباغ اصفهان با شور و مهارت تمام نقّالی می‌کرد.

«بکُشتی، به گُشنی یا به گُشتی؟» / سجاد آیدنلو | ۱۱:۵۹,۱۳۹۸/۲/۱۷|

بررسیِ مجدّدِ چهار بیت بحث‌برانگیز شاهنامه دربارۀ ضحّاک فردوسی در اوایل پادشاهی ضحاك چهار بیت در بیان بی‌رسمی هوس‌آلود او سروده پس آیین ضحاك وارونه‌خوی چنان بُد که چون می‌بدیش آرزوی ز مردان جنگی یکی خواستی بکُشتی/به گُشنی/به کُشتی که با دیو برخاستی کجا نامور دختری خوب روی به پرده اندرون پاک بی گفت و گوی

نقد و ردِّ نظریّاتِ شرقی و غربی در شاهنامه‌شناسی/ سجّاد آیدِنلو | ۱۰:۵۸,۱۳۹۷/۱۱/۲۹|

دکتر محمود امیدسالار یکی از نامدارترین شاهنامه‌شناسانِ معاصر هستند. کارنامۀ پژوهش‌های ایشان را به‌طورِ کلّی می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی و بررسی کرد: نخست، مقالاتِ مختلف در نشریّاتِ عمدتاً چاپِ خارج (ایران‌شناسی و ایران‌نامه) در دهۀ شصت و هفتاد دربارۀ مسائلِ متنی، لغوی، تحلیلی، حماسی – اساطیری و فولکلوریکِ شاهنامه که بخشِ مهمّی از آن‌ها در مجموعۀ جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی (تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار،۱۳۸۱) آمده است.

سیاوش، مسیح (ع) و کیخسرو (مقایسه ای تطبیقی) / سجاد آیدنلو | ۱۳:۳۰,۱۳۹۷/۱۱/۱۴|

در متون تاریخی و ادبی معتبر، که بسیاری از پیامبران سامی با شهریاران و یلان تاریخ ملی پهلوان ایران معاصر یا همسان پنداشته شده اند، نام حضرت عیسی(ع) در میان پیامبران مورد مقایسه و اختلاط دیده نمی شود و این با توجه به درآمیختگی سرگذشت و شخصیت مسیح(ع) با عناصر و بنمایه ای گوناگون داستانی (اساطیری، حماسی و عامیانه)- که طبعا زمینه مناسبی را برای این معاصرت یا یکسان انگاری یاد شده فراهم می آورد- تا حدودی سزاوار تامل و پرسش است

ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ / سجاد آیدنلو | ۹:۱۹,۱۳۹۷/۹/۵|

:در داستان رستم و اسفندیار کتایون برای این­که مانعِ رفتنِ پسرش اسفندیار به سیستان و رویارویی با رستم بشود خدمات و پهلوانی­‌های رستم را یادآوری می­‌کند و از جمله می­‌گوید: «همان ماه هاماوران را بکشت/ نیارست گفتن کس او را درشت» در این بیت منظور از ترکیب «ماه هاماوران» سودابه است و با این­که فقط در یک نسخه (لندن/ بریتانیا 675 ه.ق) آمده در همۀ چا‌‌پ‌های معتبر و نیمه معتبرِ شاهنامه انتخاب شده است، امّا نگاشتۀ بیش­ترِ دست­نویس‌­ها، «شـاه هاماوران» است کـه فقـط در بعضی چاپ­های سنگی و کم اعتبارترِ شاهنامه دیده می­‌شود.

يادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه / سجاد آیدنلو | ۱۲:۴۸,۱۳۹۷/۴/۲۳|

تازه ترین كتاب دكتر شمیسا بــا تعبیـری برگرفته از راحة الصـدور شاهِ نامه ها نامیـده شـده اسـت. ایـن اثـر مجموعـه یادداشـتهای ایشان دربـارۀ فردوسی و شـاهنامه اسـت كـه در طـول ِ چنـد سـال بـر حواشـی شـاهنامۀ ِ تصحیـح ژول مـول و سـپس چـاپ مسـكو نوشـته و اخیـرا در قالـب كتابـی در بیسـت فصـل منتشـر شـده اسـت. در ایـن كتـاب گاهـی اشـارات، حدسـها و پرسشـهای جدیـد و تاملبرانگیـزی دیـده می شـود و بـه رغـم تنـوع موضوعات وِ حجـم نسـبتا ِ زیـاد آن (نهصـد صفحـه) بسـیاری از مطالـب به اختصـار و گـذرا مطـرح شـده كه محتملا ناشی از شكل یادداشتی اصل آنهاسـت. در ایـن مقالـه پیشـنهادهایی دربـارۀ بعضـی نظریات و دریافتهای ِ شـاه نامه هـا آورده شـده اسـت.

چکناواریان: سرو ایرانی را بر مزار فردوسی خواهم گذاشت | ۱۵:۲۰,۱۳۹۷/۴/۱۶|

عصر روز پنجشنبه، خانه اندیشمندان علوم انسانی میزبان بزرگان عرصه فرهنگ و علاقه‌مندان به صاحبان سرو ایرانی بود. در آغاز بعد از خواندن سرود ملی، نوای موسیقی اصیل ایرانی در سالن طنین انداز شد و پس از آن مجری برنامه به معرفی جایزه سرو ایرانی به عنوان نخستین تندیس مستقل ایرانی در زمینه میراث فرهنگی با تعریف یونسکو پرداخت و مروری بر سروهای دو دوره قبلی داشت.

سومین دوره آیین اهدای جایزه سرو ایرانی برگزار می شود | ۹:۵,۱۳۹۷/۴/۱۲|

سومین دوره آیین اهدای جایزه سرو ایرانی پنجشنبه این هفته، ۱۴ تیر برگزار می‌شود و لوریس چکناواریان دریافت‌کننده یکی از دو سرو این مراسم خواهد بود. به گزارش ایلنا، در سومین دوره آیین اهدای جایزه سرو ایرانی تندیسِ سروِ سایه‌فکن به لوریس چکناواریان (رهبر ارکستر و آهنگساز) و سجاد آیدنلو (شاهنامه‌شناس و استاد دانشگاه) اهدا خواهد شد.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما