برچسب : زمان

در باره زمان / سیدموسی دیباج - بخش چهارم و پایانی | ۷:۵۳,۱۳۹۸/۷/۸|

فضا همه اشیا، از صغیر و کبیر را درخود جای می‌دهد و این واقعیتی غیرقابل انکار است. اینکه این اشیا و اجزای آنها دارای فواصل معینی از یکدیگر است، به معنی آن نیست که فضا یعنی همین فواصل معین و مقدار که در ریاضیات محاسبه آن امکان‌پذیر است. ما خانه خود را ترک می‌کنیم تا به مقصود دیگری در مکان دیگر برسیم.

درباره زمان /سیدموسی دیباج - بخش سوم | ۱۱:۳۱,۱۳۹۸/۷/۲|

چنانچه بپذیریم که زمان از لوازم حرکت است، ضرورتی ندارد تا چنین بپنداریم که بدون حرکت، زمان مفهومی تهی است. اساساً نباید نادیده انگاشت که اشتمال مصداقیت زمان و حرکت می‌تواند از سنخ رابطه منطقی عموم و خصوص مطلق تلقی شود؛ بدین معنی که هرچه مصداق حرکت است، زمانی است؛ اما متقابلا چنین نیست که هر چه مصداق زمان است، مصداق حرکت باشد. زمان همسایة نیستی است، اما حرکت هرگز به همسایگی نیستی درنمی‌آید.

درباره زمان / سیدموسی دیباج - بخش دوم | ۹:۱۹,۱۳۹۸/۶/۳۱|

هیدگر می‌گوید کسی که معنای هستی‌شناختی التزام یا تبعیت را در عبارت ارسطو که زمان تابع حرکت است درنیابد، تعریف ارسطویی زمان برایش نامفهوم می‌ماند.۱ وابستگی زمان به حرکت، یک پرسش فلسفی دیرینه است. بسیاری از فیلسوفان زمان و حرکت را به هم پیوسته می‌دانند و هر یک از این دو را به دیگری وابسته می‌دانند و برخی نیز هیچ قائل به پیوند این دو نیستند و برخی وابستگی زمان به حرکت را امری از روی عادت و تداعی برمی‌شمارند.

درباره زمان / سیدموسی دیباج - بخش اول | ۱۰:۲۱,۱۳۹۸/۶/۲۶|

استفاده ارسطو از واژگان پیش و پس در تعریف زمان دقیق است. ارسطو پیش و پس را در مرتبه اول مکانی می‌داند. برخی از مکانی دانستن «قبل» و «بعد» و یا «پیش» و «پس» اظهار تعجب کرده‌اند؛ حال آنکه اندیشه دقیق و منطقی ارسطویی در این انتخاب آشکار است.

لحظه‌های «سنت»؛ دقیقه‌های «مدرن» | ۹:۴۸,۱۳۹۷/۱۰/۳|

معمولاً «زمان» برای افراد کیفیت‌های معرفت‌شناختی متفاوتی دارد. زمانِ کار متفاوت است از زمانِ فراغت، زمانی که سر کلاس درس به‌سرمی‌بریم تفاوت معناداری با زمانی دارد که صرف دورهمی‌های دوستانه می‌شود. به نظر می‌رسد مواجهه مستمر با زمان، متأثر از اهمیتی است که موقعیت‌های گوناگون برای افراد دارد.

مفهوم زمان و نمادهای آن در جغرافیا / ابراهیم مقیمی | ۱۰:۲۷,۱۳۹۷/۱/۲۷|

در هردانشی از جمله دانش جغرافیا ((زمان ))مطرح است ‘حال سؤال این است که کدام مسایل فلسفی جغرافیا سبب بروز مفهوم زمان در جغرافیا شده است ؟ در ادبیات‘ علوم اقتصادی‘ سیاست‘ مذهب‘ صنعت و تکنولوژی‘ جامعه شناسی‘ فلسفه‘ فیزیک وقرآن و همچنین جغرافیا مسایل مختلفی سبب بروز مفهوم زمان درآنها شده است .

سیاست زمان و زمان سیاست / بارانه عمادیان | ۹:۱۴,۱۳۹۶/۵/۲۲|

بحران مارکسیسم پس از مرگ مارکس تا حد زیادی نتیجه تلاش برای علمی جلوه‌دادن و شبیه‌ساختن آن به علوم طبیعی دترمینیستی نظیر فیزیک نیوتونی بود. این تلاش برای علمی‌کردن سویه انقلابی مارکسیسم را هم تضعیف می‌کرد، به‌نحوی‌که احزاب چپ عضو بین‌الملل دوم هرگز نتوانستند از حد سوسیال‌دموکراسی پارلمانی و رفرمیستی فراتر روند.

تأملاتی درباره زمان انقلابی/ مراد فرهادپور | ۹:۹,۱۳۹۶/۵/۲۲|

امروزه پیش‌فرض گرفته می‌شود که واژه‌هایی مثل انقلاب یا زمان انقلاب بی‌معنا و منسوخ‌اند. بحثی که بارانه عمادیان مطرح کرد در مورد کسانی که هم به‌عنوان متفکر و هم به‌عنوان مبارز سیاسی مشغول کارند، نشان‌دهنده این است که ماجرا به هیچ‌وجه این‌گونه نیست و انقلاب کاملا فعلیت تاریخی خود را حفظ کرده است.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما