کامران فانی

سال و محل تولد: 1322 قزوين
تحصيلات: کارشناسی ارشد کتابداری

سوابق علمی- اجرايی:
عضو شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1376 تاکنون (1393)
عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 1382
عضو هيئت‌علمی كتابخانۀ ملی و سرپرست بخش ايران‌شناسی كتابخانۀ ملی‌

تأليف:
الف) کتاب:
ردۀ DSR: تاريخ ايران: بازنويسی و گسترش تاريخ ايران در نظام رده بندی کتابخانه کنگره، مرکز خدمات کتابداری، 13259ش؛
رده‌بندی دهدهی ديوئي: تاريخ ايران، انتشارات کتابخانه ملی، 1378ش؛
فرهنگ موضوعی قرآن مجيد، (مؤلف همکار: بهاءالدين خرمشاهی)، انتشارات الهدی، 1362ش؛
دائرة المعارف ناسيوناليسم (مجموعه مؤلفان)، وزارت امور خارجه، 1383ش؛
دائرة المعارف تشيع (مجموعه مؤلفان)، بنياد اسلامی طاهر، 1366ش؛
دانشنامه دانش گستر (مجموعه مؤلفان)، موسسه علمی - فرهنگی دانش گستر، 1389ش؛
دايرةالمعارف دموکراسی (مجموعه مؤلفان)، وزارت امور خارجه، 1383ش؛
 سر عنوانهای موضوعی فارسی (مؤلف همکار: پوری سلطانی)، کتابخانه ملی ايران، 1362ش؛
سلوک روحی بتهوون، اثر جان ويليام نوين ساليوان، تهران، نشر آگاه، 1356ش؛
کتابشناسی ايران شناسی و اسلام شناسی بر مبنای مجموعه کتابخانه ملی (مؤلف همکار)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران، 1386ش؛
(ويراستار) دانشنامه کودکان و نوجوانان، اثر لئونارد سيلی، مترجم سعيد حميديان، تهران، انتشارات اميرکبير، 1382ش؛

ب) مقاله:
 "نگاهی به کتابشناسی فردوسی و شاهنامه"، گزارش ميراث، اسفند 1390، شماره 49؛
 "جامعۀ باز و جامعۀ بسته؛ سير شکوفايی فلسفه در دورۀ اسلامی"، آرما، آذر 1387، شماره 62؛
"کتابشناسی موضوعی فارسی"، نامه انجمن کتابداران ايران، دوره ششم، تابستان 1352، شماره 2؛
 "بيت الحکمه و دار الترجمه"، نامه فرهنگ، تابستان 1381، شماره 44؛
"سيری در جهان اسلام"، نشر دانش، مرداد و شهريور 1367، شماره 47؛
 "تاريخ‌نگاری در اسلام"، نشر دانش، آذر و دی 1365، شماره 37؛
 "فهرست آثار چاپی امام فخر رازی"، معارف، فروردين-تير 1365، شماره 7؛
 "راهنمای مطالعات خاورميانه"، نشر دانش، خرداد-تيز 1364، شماره 28؛
 "فهرست آثار چاپی غزالی"، معارف، آذر- اسفند 1363، شماره 3؛
 "حاج ملاهادی سبزواری و شرح منظومه حکمت"، نشر دانش، فروردين و ارديبهشت 1362، شماره 15؛

ترجمه:
زرتشت سياستمدار يا جادوگر، اثر والتر هنينگ، تهران، انتشارات سروش، 1358ش؛
"کتاب و نويسندگی" از شوپنهاور، ويژه‌نامه نقد و بررسی کتاب فرزان، ضميمه مجله بخارا، فروردين 1378، شماره 5؛
"نقد کتابهای علمی و تحقيقی"، از جورج سارتون، نشر دانش، مرداد و شهريور 1367، شماره 47؛
"موش و گربه"، از گونتر گراس، نگين، مرداد 1348، شماره 51؛ (بخارا، فروردين 1385، شماره 48)؛
"نامزد" از آنتوان چخوف، نگين، اسفند 1347، شماره 46؛
"زن مرده" از گی دوموپاسان، نگين، آذر 1347، شماره 43؛

مصاحبه و سخنرانی:
"دامنۀ ابن سيناپژوهی"، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1388، شماره 44؛
"ملاحظاتی دربارۀ ترجمۀ عهد جديد"، کتاب ماه دين، خرداد 1388، شماره 140؛
"به سوی شهر پرشکوه: متن سخنرانی پاپلو نرودا در مراسم اعطای جايزه نوبل ادبيات 1971"، کلک، مرداد 1373، شماره 53؛
"جايگاه آموزشی و پرورشی کتابخانه ملی ايران"، کتاب ماه کليات، دی 1387، شماره 133؛
"تاريخ علم و فناوری در ايران"، کتاب ماه تاريخ و جغرافيا، مهر 1387، شماره 125؛
"آسيب‌شناسی داستان امروز با نگاهی به جوايز ادبی"، کتاب ماه ادبيآت و فلسفه، شهريور 1383، شماره 83؛
"از خيزش تئوریک تا تعريف و فلسفه علم"، مطالعات ملی کتابداری و ساماندهی اطلاعات، زمستان 1382، شماره 56؛
"کتاب مقدس از نگاه نقد ادبی"، کتاب ماه ادبيآتو فلسفه، آذر 1381، شماره 62؛
"مروری بر تاريخ و گرايش‌های اسطوره‌شناسی در ايران"، کتاب ماه هنر، آذر و دی 1381، شماره‌های 51 و 52؛
"سلسله گفت‌وگوها پيرامون نشر و فرهنگ"، بخارا، خرداد و تير 1381، شماره 24؛
"دايرة المعارف نويسی و مشکلات آن"، کيهان فرهنگی، خردااد و تير 1375، شماره 127؛
"عوامل ضعف مجلات علمی در ايران"، رهيافت، بهار 1374، شماره 8؛

نقد و بررسی:
"نشست نقد و بررسی ترجمۀ عهد جديد"، کتاب ماه دين، بهمن 1387، شماره 136؛
"نقد و بررسی فرهنگ ايرانی-اسلامی"، کتاب ماه کليات، دی و بهمن 1386، شماره 121 و 122؛
"معرفی کتاب دين ژاپن: يکپارچگی و چندگانگی"، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، تابستان 1385، شماره 17؛
"تاريخ ايران کمبريج"، نشر دانش، بهمن و اسفند 1364، شماره 32؛
"چشم‌اندازهای اسطوره" معارف، مرداد و آبان 1363، شماره 2؛

 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی الفبا -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما