بدرالزمان قریب

سال و محل تولد: 1308 تهران
تحصيلات: دکتری زبانهای باستاتی 1343ش دانشگاه کاليفرنيا، برکلی

سوابق علمی- اجرايی:
عضو شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1384ش تاکنون (1393)
عضو بازنشسته هيئت علمی دانشگاه تهران، گروه زبان‌شناسی و زبانهای باستانی از 1350ش 
عضو شورای عالی علمی زبان‌های ایرانی در فرهنگستان زبان پارسی از 1376ش

تأليف:
الف) کتاب:
پژوهش های ايرانی باستان و ميانه، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات طهوری، 1386ش؛
خط ميخی فارسی باستان، اقتباس يا ابتکار، ميراثی از کوروش يا داريوش، تهران، بنياد ايران‌شناسی فرهنگستان ادب فارسی، 1386ش؛
فرهنگ سغدی: سغدی- فارسی- انگليسی، تهران، انتشارات فرهنگان ، 1374ش؛
مطالعات سغدی، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات طهوری، 1386ش؛
(مؤلف همکار) گويش عبدوئی، احمد صفار مقدم، تهران، بی‌جا، 1352ش؛
Analysis of the verbal system in the Soghdian language, University of Pennsylvania, 1965.
(تصحيح و ترجمه متن کهن) داستان تولد بودا، روايت متن سغدی وسنتره جاتکه، تهران، نشر آويشن، 1371ش؛ مرکز بين‌المللی گفتگوی تمدنها؛ نشر اسطوره، 1384ش؛
(مترجم همکار) زبانهای خاموش، يوهانس فريدريش، ترجمه يدالله ثمره، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1365ش؛

ب) مقاله: 
"روديگر اشميت، کتيبه‌های فارسی باستان هخامنشی 2009"، ويژه‌نامه نامه فرهنگستان، خرداد 1384، شماره 5؛
"سغديها و جاده ابريشم"، نامه فرهنگستان، تابستان 1376، شماره 5؛
"خدای دين مزديسنان در يک متن مانوی"، نامه فرهنگستان، 1378، شماره 14؛
"عيسی از ديدگاه مانی"، چيستا، 1369ش، شماره 68؛
"قانون هم‌وزنی مصوت‌ها در زبان سغدی"، مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، زمستان 1354، شماره 90؛
"کتيبه‌ای به خط پهلوی در چين"، مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، مهر 1345، شماره 53؛
"هفته در ايران قديم"، نامه فرهنگستان، زمستان 1376، شماره 12؛
"کتيبه تازه يافتۀ خط ميخی منسوب به خشايار شا"، مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، بهمن 1347، شماره 67؛
``New Light on Two Words in the Sogdian Version of the `Light Paradise or the Realm of Light'', in Studia Manichaica, IV, Berlin, 14-18 july 1997;
"Persan Kesavarz (agriculteure)", Studia Iranica, 1994, vol. 23, fasiccule 1.

مصاحبه: 
"جستجو در سنت ادبی ايران"، کتاب ماه ادبيات و فلسفه، 1382ش، شماره 68؛
"تعامل جهان بينی و اسطوره در هنر ايران"، کتب ماههنر، مهر و آبان 1379، شماره‌های 25 و 26؛

جوايز و افتخارات:
کتاب‌های فرهنگ سغدی؛ و زبان‌های خاموش: برندۀ جايزۀ کتاب برگزيده سال 1374ش
برگزيدۀ همايش دوم چهره‌های ماندگار: 1381ش

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما