فرهاد دفتری

سال و محل تولد: 1317ش (1938م) بروکسل بلژيک
تحصيلات: دکتری اقتصاد، دانشگاه برکلی کاليفرنيا 1971م

سوابق علمی- اجرايی:
عضو شورای عالی علمی مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1393ش
ویراستار ارشد (با همکاری دکتر مادلونگ) و عضو برد علمی  Encyclopaedia Islamica(ترجمۀ انگليسی مجموعۀ دايرة المعارف بزرگ اسلامی)
استاد دانشگاه شهيد بهشتی
استاد رشته تاريخ مؤسسۀ مطالعاتی اسماعيليه لندن
ويراستار ارشد دايرة المعارف ايرانيکا

تأليف:
الف) کتاب:
The Ismailis: Their History and Doctrines, Cambridge, 1990
 The Assassin Legends: Myths of the Ismailis (London, 1994),
 Mediaeval Ismaili History and Thought (Cambridge, 1996),
 A Short History of the Ismailis (Edinburgh, 1998),
 Intellectual Traditions in Islam (London, 2000),
 Ismaili Literature (London, 2004),
 The Ismailis: An Illustrated History (with Z. Hirji) (London, 2008),
 A Modern History of the Ismailis: Continuity and Change in a Muslim Community (London 2011), Historical Dictionary of the Ismailis (U.S.A. 2011).

ترجمۀ فارسی آثار وی:
اسماعيليه و ايران (مجموعه مقالات)، ترجمه فريدون بدره‌ای، نشر فرزان روز، 1389ش؛
Islamic in medieval Muslim Societies))
افسانه‌های حشاشين: يا، اسطوره‌های فدائيان اسماعيلی، ترجمه فريدون بدره‌ای، نشر فرزان روز، 1376ش؛
(The Assassin Legends, Myths of the Isma'ilis)
تاريخ و انديشه‌های اسماعيلی در سده‌های ميانه، ترجمه فريدون بدره‌ای، نشر و پژوهش فرزان روز، 1382ش؛
(Mediaeval Ismaili history and thought)
تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمه فريدون بدره‌ای، نشر و پژوهش فرزان روز، 1375ش؛
(The Ismailis: their history and doctrines)
سنتهای عقلانی در اسلام، ترجمه فريدون بدره‌ای، نشر و پژوهش فرزان روز، 1380ش؛
(Intellectual Traditions in Islam)
مختصری در تاريخ اسماعيليه، سنتهای يک جماعت مسلمان، ترجمه فريدون بدره‌ای، نشر و پژوهش فرزان روز، 1378ش؛
A short history of the Ismailis: traditions of a muslim community))
اسماعيليه (مجموعه مقالات)، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1381ش؛

ب) مقاله:
"ادبيات اسماعيليه"، ترجمه شراره اسفندياری، بخارا، فروردين و ارديبهشت 1384، شماره 41؛
"مطالعات اسماعيلی: پيشينه تاريخی و روندهای جديد"، ايران نامه، تابستان 1379، شماره 71؛
"فلسفه اخلاقی ناصر خسرو و ريشه‌های آن"، تحقيقات اسلامی، سال نهم، بهار و تابستان 1373، شماره‌های 1 و 2؛
"نکاتی دربارۀ آغاز نهضت اسماعيليه"، ايران نامه، بهار 1368، شماره 27؛
"تاريخ اسماعيلیه حافظ ابرو"، نشر دانش، خرداد و تير 1365، شماره 34؛
"اسماعيليان در تاريخ"، نشر دانش، مرداد و شهريور 1364، شماره 29؛
"مقالات اسماعيلی"، نشر دانش، بهمن و اسفند 1363، شماره 26؛
"غزالی و اسماعيليه"، معارف، آذر و اسفند 1363، شماره 3؛
"زمان ادواری و عرفان اسماعيلی"، نشر دانش، مهر و آبان 1362، شماره 18؛
"قلاع اسماعيليه"، نشر دانش، بهمن و اسفند 1362، شماره 20؛
 
نقد و مصاحبه:
(مصاحبه) "عقايد و مطالعات اسماعيلی"، هفت آسمان، زمستان 1381، شماره 16؛
(مصاحبه) "گفت‌وگو با فرهاد دفتری"، کلک، فروردي« و ارديبهشت 1373، شماره‌های 49 و 50؛
"نقد و بررسی کتاب روندهای مذهبی در ايران اسلامی"، ايران نامه، بهار 1369، شماره 30؛
"دو نقد بر کتاب زبدة التواريخ ابوالقاسم کاشانی"، نشر دانش، بهمن و اسفند 1366، شماره 44؛

 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی پیر - باب - حسن صباح - بدخشانی - بزرگ امید - بهره - اسماعیلیه - حشیشیه -
دانشنامۀ ایران اسماعیلیه(فرقه) -
دائرة المعارف الاسلامیة الکبرى الاسماعیلیة، احدي -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما