چاپ مطلب

فراخوان «همایش بین المللی تاریخ وفرهنگ جنوب ایران (فارس تاریخی)»

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ , ۱۰:۵۳

 

برگزارکننده: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

محل برگزاری: شیراز

زمان برگزاری: 16 و 17 شهریور ماه 1396

 

محور‌های همایش:

تاریخ، جغرافیا، باستان‌شناسی، زبان، ادبیات، فرهنگ ، هنر و علوم

 

محور ویژه همایش:

تاریخ، جغرافیا و فرهنگ خلیج فارس و جزایر و بنادر شمالی و جنوبی آن

 

محدوده تاریخی همایش:

فارس پیش از اسلام:

      از عصر پارینه‌سنگی تا دوران تاریخی.

      از آغاز دوران تاریخی تا دوران هخامنشیان.

     دوران هخامنشیان

      از پایان هخامنشیان تا آغاز ساسانیان

     دوران ساسانیان.

فارس پس از اسلام:

     از آغاز دوره اسلامی تا آل‌بویه.

     از آل بویه تا سلجوقیان.

     اتابکان فارس (سلغریان) و دوران ایلخانان مغول.

     از ایلخانان تا پایان آل اینجو و آل‌مظفر.

     از تیموریان تا پایان دوره صفوی.

     از پایان دوره صفوی تا پایان زندیه.

     دوران قاجار.

     دوران پهلوی.

    

 زمان‌بندی همایش:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 25 اردیبهشت 96

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات؛ 20 تیر 96

اعلام نتایج داوری مقالات 10 شهریور 96

برگزاری همایش در روزهای 16 و 17 شهریور ماه 96

برگزاری تور تخصصی بازدید از سایتهای باستانی در روز  18 شهریور 96

 

تقسیم‌بندی مقالات پذیرفته شده :

الف) مقالات برگزیده برای ارائه در همایش

ب) مقالات برگزیده برای چاپ در «مجموعه مقالات همایش...»

ج) مقالات برگزیده برای چاپ در «دائرة‌المعارف فارس»، «دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی» و «دانشنامه خلیج فارس»

***

ارسال مقاله:

چکیده و اصل مقاله به آدرس زیر ایمیل شود:

Dehghanim63@gmail.com

 

هزینه های ثبت نام جهت هر مقاله:

دانشجویان:100000 تومان

پژوهشگران آزاد:130000 تومان

استادان و اعضای هیأت علمی: 160000تومان

هزینه شرکت کنندگان بدون مقاله 50000 تومان

پرداخت هزینه های مشخص شده پس از تایید چکیده مقاله های ارسالی خواهد بود.

***

اسکان در شیراز ویژه میهمانان و سخنرانان مدعو می‌باشد. دیگر شرکت‌کنندگان نیز می‌توانند با تماس با دبیرخانه شیراز ، جهت استفاده از هتل (با تخفیف ویژه) نام نویسی نمایند.

***

چاپ مطلب