اندیشه


سیدجواد میری: عصیان و انتخاب؛ دو ویژگی انسان | ۱۲:۵,۱۳۹۶/۳/۳۱|

میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: کمتر اندیشمندی در جهان اسلام و ایران می توانیم پیدا کنیم که مانند شریعتی به صورت بنیادی به موضوع کرامت انسانی اندیشیده باشد.

خسرو باقری: تعلیم و تربیت اسلامی از منظر شریعتی، فضیلت محور است | ۱۲:۱,۱۳۹۶/۳/۳۱|

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه ازنظر شریعتی تعلیم وتربیت اسلامی فضیلت محور و تعلیم وتربیت غربی به دنبال تربیت انسان لایق است، گفت: این دیدگاه ما را درتقابل شدید بین شرق و غرب قرار می دهد.

جهان هوسرل / افشین مؤذن – بخش دوم | ۱۱:۳۲,۱۳۹۶/۳/۲۹|

همچنین لایۀ دیگری از معلومات در نگرش طبیعی به جهان برای ما حاضر است که هوسرل به‌روشنی آن را مدنظر قرار می‌دهد. از نظر وی هریک از اعیانی که ما در نگرش طبیعی با آن‌ها مواجه هستیم دارای ویژگی‌های ارزشی خاص خود هستند. ما علاوه بر جهانی با اشیای مادی و موجودات جاندار، جهانی از ارزش‌ها را در مقابل داریم که هر چیز را در موقعیت ارزشی خاص خود قرار می‌دهد. او در این مورد می‌نویسد:

شریعتی نه قدیس نه اهریمن | ۱۱:۸,۱۳۹۶/۳/۲۹|

دکتر علی شریعتی در دوم آذرماه سال ۱۳۱۲ در روستای کاهک در مزینان سبزوار به دنیا آمد. جد وی، ملا قربانعلی که به آخوند حکیم معروف بود، ملایی فیلسوف و فقیه بود که در بخارا، مشهد و سبزوار سالها به مشتاقی و ممارست تلمذ کرده بود و از محصلان ممتاز ملاهادی سبزواری به‌حساب می‌آمد.

«ارشاد» ،کارگاه دانش رهایی‌بخش | ۹:۴۳,۱۳۹۶/۳/۲۹|

از زبان منتقدان شریعتی شنیده‌ایم که شریعتی باب اصلاحات را بست چرا که «گفتمان انقلابی» را به عرصه آورد. آیا شما هم معتقد هستید تفکر

شریعتی، ۴ دهه پس از هجرت | ۸:۲۳,۱۳۹۶/۳/۲۹|

29 خرداد 96 مصادف با چهلمین سالگرد هجرت دکتر علی شریعتی است. هنوز پس از ۴ دهه در جامعه آکادمیک ایران کاری جدی بر روی نظریات شریعتی صورت نگرفته است. برخی او را جامعه شناس می‌شناسند و برخی او را مورخ و بعضی دیگر ابعاد آکادمیک وی را نفی و حتی ادعا می‌کنند که شریعتی تحصیلات آکادمیک خود را در فرانسه در سطح دکتری به درستی به پایان نرساند، البته هستند بی شماری دیگر که او را معلم انقلاب قلمداد می‌کنند و بحران‌های جامعه معاصر ایران را به او و افکارش نسبت می‌دهند و هستند دیگر کسانی که او را مبرا می‌دانند و معتقدند که گفتمان شریعتی به درستی فهم نشده است. به راستی شریعتی که بود؟ فهم او در جهان معاصر چه اهمیتی دارد؟

آیا موسیقی می‌تواند یک زبان باشد؟ / کریستوفر بارتل | ۱۲:۵۱,۱۳۹۶/۳/۲۸|

اگر برخی معتقدند که در میان هنرها، موسیقی هنری است به غایت انتزاعی و مبتنی بر احساسات صرف، در نقطه مقابل کسانی هستند که از موسیقی طلب معنا می کنند و با آن مواجهه ای معناشناختی دارند. اینان مدعی اند که موسیقی ماهیتی زبانی و یا شبه زبانی دارد. در متن حاضر، مولف ضمن بررسی دیدگاه دوم، اهمیت آن را از منظری فلسفی بیان می کند.

آغاز دوره‌ ای جدید در تاریخ | ۹:۱۳,۱۳۹۶/۳/۲۷|

نشست «صلح، خلیج فارس مناسبات منطقه‌ای و جهانی» با سخنرانی بیژن عبدالكریمی استاد و پژوهشگر فلسفه، محمد سالاركسرایی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمدفرازمند مدیركل خلیج‌فارس وزارت خارجه و محمد جواد حق شناس فعال سیاسی و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، طی روزهای اخیر، به همت گروه جامعه‌شناسی صلح با مشاركت گروه جامعه‌شناسی سیاسی، انجمن مطالعات صلح ایران و انجمن علوم سیاسی ایران، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد

«مقام طهارت» پایان و اوج كمال بشر / حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی | ۱۳:۱۶,۱۳۹۶/۳/۲۴|

گوهر دیانت چیست؟ اصل و اساس دین و دین‌ورزی در چیست؟‌ در طول تاریخ اندیشه فلاسفه، متكلمین، متالهین و اندیشمندان بسیاری كوشیده‌اند به این پرسش پاسخ دهند. در ادوار گوناگون حیات بشر به اقتضای شرایط اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی زمانه پاسخ به این پرسش تغییر كرده است، اما كمتر می‌توان در این زمینه شك كرد كه وجه مشترك دیانت باور به غیب و حیات روحانی است

جهان مُدرَکات و اعیان نامُدرَک / افشین مؤذن – بخش اول | ۱۲:۴۹,۱۳۹۶/۳/۲۴|

شرح نگرش طبیعی در فلسفۀ ادموند هوسرل معمولاً بحث در خصوص پدیدارشناسی هوسرل و مباحث مختلف آن در میان مفسران این حوزه با طرح تمایز هوسرل میان دو نگرش عمدۀ طبیعی و فلسفی ذهن و همچنین شرح و بررسی نگرش طبیعی آغاز می‌شود. هوسرل نیز در آثار خود اغلب پس از طرح تمایز مذکور، مباحث را با بررسی نگرش طبیعی ذهن و شناخت طبیعی آغاز می‌کند.

دستاوردهای ابن سینا در حوزه علم و خدمات او به فلسفه آن / سید حسین نصر | ۱۲:۴۰,۱۳۹۶/۳/۲۳|

خدمات ابن سینا که عموماً به عنوان یکی از مهم ترین فلاسفه و اطبا شناخته می شود، به علم و فلسفه موضوع بسیاری از پژوهش ها قرار گرفته است. این مقاله طرحی کلی از فلسفه علم وی، که تعیین گر چارچوب نظریِ دریافت او از فلسفه طبیعی است، به دست می دهد.

فیلسوف قد‌رت | ۱۰:۲۳,۱۳۹۶/۳/۲۳|

میشل فوكو (1984-1926) فیلسوف، تاریخ‌نگار اند‌یشه، نظریه پرد‌از اجتماعی و منتقد‌ اد‌بی فرانسوی را پیش از هر چیز با عنوان نظریه‌پرد‌از رابطه میان معرفت و قد‌رت می‌شناسند‌، متفكری كه به تعبیر كولین كوپمن می‌توان اند‌یشه او را گرد‌ مفهوم قد‌رت خلاصه كرد‌. به عبارت د‌یگر اگر بخواهیم اند‌یشه فیلسوفان بزرگ تاریخ را تنها د‌ر یك كلمه خلاصه كنیم، مطمئنا این كلمه برای میشل فوكو «قد‌رت» خواهد‌ بود‌.

در ستایش و نقد مدرنیته | ۷:۲۸,۱۳۹۶/۳/۲۳|

هگل هنوز به‌عنوان فیلسوفی زنده شناخته می‌شود به‌نحوی‌که هر جریان فلسفی جدی هویت خود را به‌نوعی رابطه یا فاصله انتقادی با هگل تعریف می‌کند. فلسفه هگل یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای روشنگری است و رابطه پیچیده هگل با روشنگری ما را وامی‌دارد تا به‌نحوی مفهومی درباره تاریخ، جامعه و سیاست زمانه خود بیندیشیم. او از یک‌سو به آرمان‌های روشنگری ‌یعنی وحدت عقل، خودآئینی سوژه عقلانی و دستیابی به آزادی انسان در بطن روندی تاریخی و عقلانی متعهد بود و از سوی دیگر یکی از تندترین منتقدان روشنگری بود که به‌شدت از پیامدهای زیان‌بار اجتماعی و فرهنگی برداشت محدود‌ از عقلانیت انتقاد می‌کرد.

حقیقت کامل بسیار تراژیک‌تر است، بسیار هولناک‌تر... | ۷:۲۱,۱۳۹۶/۳/۲۳|

نخستین مجلد مجموعه «هوموساکر»، اثر مهم فیلسوف معاصر ایتالیایی، در سال ١٩٩٥ منتشر شد. اما نظم و پیوستگی مجموعه حاضر بسیاری را گیج‌ کرده بود. چون مجلدها منظم و به‌ترتیب منتشر نشده‌اند. مثلا بخش‌ اول مجلد دوم در سال ٢٠٠٣ منتشر شد و بخش دومش سال گذشته، یا مجلد سوم قبل از مجلد دوم منتشر شده است.

اهمیت تحقیق در فلسفه ی اسلامی در عصر حاضر / سید حسین نصر | ۱۵:۳۴,۱۳۹۶/۳/۲۲|

امروزه در اکثر ممالک اسلامی مخصوصاً در محافل دانشگاهی افکار فلسفی که از مغرب زمین سرچشمه گرفته و در آن دیار رشد و نمو کرده است با علاقه و شوق فراوان مورد بررسی قرار می گیرد. این افکار در کلاس ها تدریس می شود و دانشجویان آن را فرا می گیرند تا حدی که اکثر آنان که دست پروردۀ دستگاه تعلیم و تربیت جدید هستند خیلی بیشتر با یک متفکر درجه دوم اروپایی آشنا هستند تا با بزرگترین حکمای اسلامی.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما