برچسب : شاهنامه-فردوسی

راز جشن نوروز در شاهنامه / حسین وحیدی | ۱۴:۲۱,۱۳۹۶/۲/۲۵|

دریای جاودانه و بی کران شاهنامه از دیدگاه های گوناگون ارزشمند و در خور بررسی است که یکی از این دیدگاه ها رازهای نهفته در شاهنامه است که در این نوشتار برای نمونه راز جشن نوروز در شاهنامه بررسی می شود. فردوسی بزرگ دربارۀ چگونگی برپایی جشن نوروز در زمان جمشید می گوید

دو فرضیه درباره داستان سیاوش / نسرین بازگیر | ۱۴:۹,۱۳۹۶/۲/۲۵|

با توجه به دیرینگی ایران کهن و اوستا، مقایسه داستان سیاوش با اسطوره های محدود که تناسب ساختاری و اخلاقی با آن ندارند واقعیت داستان سیاوش را که پیوندی استوار با شخصیت رستم دارد، خواسته یا ناخواسته، نادیده می گیرد.

مهر خون در شاهنامه فردوسی / محمدرضا راشدمحصل | ۱۳:۵۸,۱۳۹۶/۲/۲۵|

عواطف انسانی و محبت پدری تجلی بخش رقیق ترین احساسات و نشان دهندۀ محبت و دوستی ای است که حتی جنبه های غریزی آن هم از قدرت ویژه ای برخوردار است بدان سان که می تواند بهترین مشوق و محرک در کارها باشد.

شکل شناسی ازدواج در شاهنامه فردوسی / نسرین ابوالمعالی الحسینی | ۱۳:۴۹,۱۳۹۶/۲/۲۵|

چکیده: ازدواج از کردارها و موضوعات بحث انگیز و داستان ساز شاهنامه است. گرچه در ابتدا حادثه ای شیرین می نماید، ولی جز در چند مورد ازدواج های خوش فرجام، پایانی غم انگیز دارد و حادثه ای را درون خود می پرورد؛ موجب جنگ، شورش، خونریزی، تباهی، مرگ، از بین رفتن نسل پادشاهان، خیانت، کین خواهی و کدورت می گردد.

شاهنامه فردوسی و موسیقی/ حسینعلی ملاح | ۱۱:۱۰,۱۳۹۶/۲/۲۵|

به فرمان سرداری هوشمند و زورمند به نام ابو منصور طوسی، دانشمندانی چند گماشته می شوند تا تاریخ ایران پیش از اسلام را به زبان پارسی دری بنویسند. نگارش این تاریخ در محرم سال 346 ه. به پایان می رسد که امروزه از آن به نام شاهنامۀ ابو منصوری یاد می شود.

بررسی رابطۀ زشتی و ویران گری در شاهنامۀ فردوسی | ۹:۴۹,۱۳۹۶/۲/۲۴|

شاهنامۀ فردوسی دربردارندۀ باورها، اعتقادات و اندیشه های مردمان ایران است و می توان هویت ایرانی را در آن بخوبی جست وجو کرد. یکی از مسایل با اهمیّت، رابطۀ زشت رویی و ویران گری در شاهنامه است.

پسرکشی در شاهنامه فردوسی / دکتر احمدرضی - مجتبی محمدنیا | ۹:۵۹,۱۳۹۶/۲/۳|

خویشاوندکشی یااقدام برای نابودی اعضای خانواده یکی از بن مایه هایی است که به گونه های مختلف، در آثار ادبی سرزمین های گوناگون روایت شده است. در این میان، رویارویی پدر و پسر از برجستگی خاصی برخوردار است. این برخورد ناخوشایند، دستمایه به وجود آمدن داستان های عالی و درخشانی در ادبیات ملل مختلف شده است.

مقایسۀ تطبیقی شاخص های حماسی اکبرنامۀ حمیدی کشمیری و شاهنامۀ فردوسی | ۹:۲۰,۱۳۹۵/۱۰/۲۰|

بررسی تطبیقی آثار ادبی، به ویژه در حوزۀ حماسی، علاوه بر آشکار ساختن اشتراکات، وجوه تمایز و میزان تأثیرپذیری آثار را از یکدیگر معلوم می سازد.

وام واژه خدیو در شاهنامه فردوسی / زهره زرشناس | ۸:۴۵,۱۳۹۵/۸/۲|

واژة خدیو، از وام واژه های ایرانی شرقی، در زبان فارسی، با دو معنای «شاه، سرور» و «خداوند، خدای بزرگ و یکتا» آمده است. واژه خدیو همانند واژه های معادل آن در دیگر زبان های ایرانی از واژه یونانی /auto-krator/ aύτokράτωρ به معنای «خود توانا، خود نیرومند» گرته برداری شده است.

قلمرو زبان فارسی / سید فتح الله مجتبایی | ۸:۴۵,۱۳۹۵/۷/۲۸|

چندی پیش با خبر شدیم که نسخه ای کهن از شاهنامه فردوسی که از سه چهار قرن پیش در خاندان قدیمی سعدلو یکی از خاندانهای مقیم نخجوان و آذربایجان نگهداری می شده است، و مالک آن برای آنکه پس از او این ودیعه خاندانی تباه نشود و یا بدست دلالان اینگونه آثار از کشور بیرون نرود قصد دارد که آنرا در زمان حیات خود در داخل کشور به محل مطمئنی بسپارد.

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما